Stanislav Pagáč

projektový manažér

Stavebníctvo a projektové riadenie – spojené nádoby. Ale platí to vždy?

Stanislav Pagáč, 31, ženatý, pôvodom z Trenčína vyštudoval STU v Bratislave Stavebnú fakultu, odbor Pozemné stavby so špecializáciou Materiálové inžinierstvo. Vzdelanie si doplnil o všeobecný manažment (MBA) na CiytU Trenčín. Počas technického štúdia začal spolupracoval s írskou projekt manažérskou spoločnosťou pri rozsiahlej rekonštrukcii kancelárskych priestorov call centra v centre Bratislavy. Nasledovali úlohy spojené s budovaním priemyselných areálov v Slovenskej a Českej republike, ako napríklad Dodávateľský park PSA v Trnave. Zaoberá sa prípravou projektu od prvého kontaktu s budúcim užívateľom, cez realizáciu až po kolaudáciu a odovzdanie klientovi a správe objektu. V súčasnosti sa venuje realizácií projektov hlavne v Českej republike u významného priemyselného developera a individuálnemu projektu v Slovenskej Republike pre súkromného investora. Každodenným pracovným jazykom je angličtina, dohovorí sa nemecky. K záľubám patrí rodina, príroda a knihy.

Máj 2008 – súčasnosť

Project Manager

Stredoeurópsky priemyselný developer

Projektový manažment, manažment klientskych potrieb, projektov, získavania povolení, dozor na stavbách v Českej republike a projektoch v Slovenskej Republike. Vedenie projekčných tímov v príprave projektov a povolení. Pravidelné správy o stave prípravy. Výber dodávateľov, rokovania s dodávateľmi a klientmi, vyhodnocovanie ponúk. Kontrola dodržania technických špecifikácií s ponukami a zmluvami. Koordinácia dodávateľov, riešenie technických konfliktov. Administrácia projektu, pravidelné správy o stave projektu vedeniu firmy a klientovi.  Podpora obchodného tímu, príprava rozpočtov, harmonogramov a podpora komunikácie s klientom. Technická podpora tímu správy budov.


« Späť

Riadenie rizík v dynamickom podnikovom prostredí

26. marca 2020, DoubleTree by Hilton, Bratislava

  • Riziká – prístupy a postupy na ich elimináciu
  • Riziká & informačná a kybernetická bezpečnosť