Štefan Jenčuš

Riaditeľ sekcie informačných technológií a komunikačných systémov Dopravný podnik Bratislava

panelista

Pracovné pozície:

1.10.1996 – 31.3.1997 – IMCO POWER spol. s r.o. ( Bratislava, SK ) Vývojové práce na návrhu sínusového oscilátora pre merač útlmu telefónneho vedenia pri prechode PCM signálov

  • Vývoj, výroba a servis impulzných zdrojov

15.7.1997 – 16.3.1998 – GraTex International a.s. ( Bratislava, SK ) Projekt NSP, Rollout, zavádzanie nového databázového systému SQL do Slovenskej poisťovne, a.s.

  • Oddelenie analýz

27.8.1998 – 28.2.2007 – NAY, a.s. ( Bratislava, SK) Vybudovanie a riadenie oddelenia IT, HW a SW v spoločnosti NAY a.s.(19 elektrodomov po celom Slovensku), rôzne databázové systémy, LAN, WAN, zabezpečenie hotline-u, bezpečnostnej a licenčnej politiky spoločnosti,….

  • Oddelenie IT (vedúci oddelenia)

1.3.2007 – 31.12.2008 – ČSOB Leasing, a.s. ( Bratislava, SK) Riadenie tímu IT (vedenie ľudí, riadenie procesov), koordinácia kľúčových procesov a projektov (EURO, SAP,…), tvorba obchodno-finančného plánu,….

  • CIO (IT manažér)

1.1.2009 – 31.10.2009 – SkyToll, a.s. ( Bratislava, SK) Vybudovanie a riadenie tímu IT (vedenie ľudí, riadenie procesov), koordinácia kľúčových procesov a projektov (Mýtny systém, ERP, DMS,…), tvorba obchodno-finančného plánu,….

  • IT manažér

1.1.2010 – doteraz – Dopravný podnik Bratislava, a.s. ( Bratislava, SK) Riadenie tímu IT a KS (vedenie ľudí, riadenie procesov), koordinácia kľúčových procesov a projektov (Dopravný systém, SAP,…), tvorba obchodno-finančného plánu,….

  • Riaditeľ sekcie informačných technológií a komunikačných systémov


« Späť

Riadenie rizík v dynamickom podnikovom prostredí

26. marca 2020, DoubleTree by Hilton, Bratislava

  • Riziká – prístupy a postupy na ich elimináciu
  • Riziká & informačná a kybernetická bezpečnosť