Tomáš Rajčan

riaditeľ úseku konzultingu, IPESOFT

Ako riadiť inteligentnú sieť?

Jednou z výziev, ktoré budú musieť inteligentné siete vyriešiť, je zabezpečenie výkonovej rovnováhy v prostredí veľkého množstva distribuovaných zdrojov elektrickej energie. Tradičný prístup založený na priamom riadení výrobných zdrojov naráža v súvislosti s prudkým rozvojom obnoviteľných zdrojov na svoje limity. Príspevok sa zaoberá koncepciou informačných systémov pre riadenie bilancie elektroenergetických sietí, ktoré budú založené na predikcii výroby a spotreby jednotlivých elementov inteligentnej siete, najmä obnoviteľných zdrojov energie a inteligentných spotrebičov naviazaných na okamžitú trhovú cenu energie.

Tomáš Rajčan, absolvent Fakulty riadenia a informatiky, Univerzita Žilina, pracuje v oblasti návrhu informačných systémov pre energetiku. Špecializuje sa na problematiku plánovania a riadenia výroby, distribúcie a spotreby energií. Viedol návrh a implementáciu väčšiny riešení, ktoré IPESOFT realizoval v oblasti technických informačných systémov pre svojich klúčových zákazníkov (SPP a.s., Slovenské elektrárne, a.s., Slovnaft a. s, SEPS, a.s.).


« Späť

Znalosti ako najdôležitejšie aktívum modernej organizácie

7.11.2019, Bratislava

  • Znalostný manažment – praktiky, technológie a praktické príklady
  • Learning Management System
  • Budoucnost organizací a jak se na ni připravit
  • Umelá inteligencia a znalosti

13. ročník konferencie Projektový manažment: Hybridné projektové riadenie – stratégia v praxi

22.-23.10.2019, Bratislava

Tri predkonferenčné workshopy
Hybridné projektové riadenie