Tomáš Rajčan

riaditeľ úseku konzultingu, IPESOFT

Ako riadiť inteligentnú sieť?

Jednou z výziev, ktoré budú musieť inteligentné siete vyriešiť, je zabezpečenie výkonovej rovnováhy v prostredí veľkého množstva distribuovaných zdrojov elektrickej energie. Tradičný prístup založený na priamom riadení výrobných zdrojov naráža v súvislosti s prudkým rozvojom obnoviteľných zdrojov na svoje limity. Príspevok sa zaoberá koncepciou informačných systémov pre riadenie bilancie elektroenergetických sietí, ktoré budú založené na predikcii výroby a spotreby jednotlivých elementov inteligentnej siete, najmä obnoviteľných zdrojov energie a inteligentných spotrebičov naviazaných na okamžitú trhovú cenu energie.

Tomáš Rajčan, absolvent Fakulty riadenia a informatiky, Univerzita Žilina, pracuje v oblasti návrhu informačných systémov pre energetiku. Špecializuje sa na problematiku plánovania a riadenia výroby, distribúcie a spotreby energií. Viedol návrh a implementáciu väčšiny riešení, ktoré IPESOFT realizoval v oblasti technických informačných systémov pre svojich klúčových zákazníkov (SPP a.s., Slovenské elektrárne, a.s., Slovnaft a. s, SEPS, a.s.).


« Späť

Virtuálna konferencia CLOUD V DIGITÁLNEJ EKONOMIKE 2020+. O kvalitu a bezpečnosť služby ide až v prvom rade.

BEZPLATNÁ REGISTRÁCIA! Začíname: 18.6.2020

Riadenie rizík v dynamickom podnikovom prostredí

8. septembra 2020, DoubleTree by Hilton, Bratislava

  • Riziká – prístupy a postupy na ich elimináciu
  • Riziká & informačná a kybernetická bezpečnosť