Vitalis Konopelec

Solution Sales Professional

účastník panelovej diskusie

V IT pracuje už takmer dvadsať rokov na rôznych pozíciach, profesné zameranie je na infraštruktúru. V spoločnosti Microsoft Slovensko pracuje tretí rok,  v presales
pozícii so zameraním na základnú infraštruktúru, manažment riedenia, aktualizáciu a bezpečnosť.


« Späť

Znalosti ako najdôležitejšie aktívum modernej organizácie

7.11.2019, Bratislava

  • Znalostný manažment – praktiky, technológie a praktické príklady
  • Learning Management System
  • Budoucnost organizací a jak se na ni připravit
  • Umelá inteligencia a znalosti

13. ročník konferencie Projektový manažment: Hybridné projektové riadenie – stratégia v praxi

22.-23.10.2019, Bratislava

Tri predkonferenčné workshopy
Hybridné projektové riadenie