Vitalis Konopelec

Solution Sales Professional

účastník panelovej diskusie

V IT pracuje už takmer dvadsať rokov na rôznych pozíciach, profesné zameranie je na infraštruktúru. V spoločnosti Microsoft Slovensko pracuje tretí rok,  v presales
pozícii so zameraním na základnú infraštruktúru, manažment riedenia, aktualizáciu a bezpečnosť.


« Späť