Vladimír Kanas

vedúci oddelenia Energy Automation-Solution, Siemens

Skúsenosti Siemens z realizácie referenčných projektov Smart Metering

Problematika Smart Metering vo väzbe na Smart Energy a Smart Grids:
• legislatívne a technické súvislosti; Smart Metering ako predvoj sietí Smart Grids,
• Ucelené riešenia Smart Metering od centrálnej úrovne až po procesnú úroveň; väzby na ostatné riadiace a zúčtovacie systémy, na miestnu automatizáciu a riešenie „poslednej míle”.
• Realizácia referenčných projektov Siemens Smart Metering (príklady v Rakúsku a vo Švajčiarsku).

Narodil sa v roku 1950. Je absolventom Elektrotechnickej Fakulty SVŠT Bratislava, odbor Výroba a využitie elektrickej energie (1973). V sektore elektroenergetiky pôsobí od roku 1973. V rokoch 1973-1991 ako projektant / vedúci projektant automatizovaných systémov riadenia technologických procesov v energetike (Energoprojekt Bratislava). V rokoch 1990-1991 bol skúšobným inžinierom (Landis & Gyr Zug, Švajčiarsko). V rokoch 1991-1992 pôsobil ako špecialista systémov riadenia, merania, signalizácie a ochrán v transformovniach prenosovej sústavy (Slovenské elektrárne, o.z. Prenosová sústava). V rokoch 1993-2001 pracoval ako projektový inžinier, projektový manager (Landis & Gyr / Telegyr Systems Slovensko.). V rokoch 2001-2004 bol technickým riaditeľom Energodata Žilina. Od roku 2005 je Akvizitérom / Senior managerom v spoločnosti Siemens s.r.o., sektor Energetika, automatizácia v energetike, komplexné dispečerské riadiace systémy. K významným projektom ktoré realizoval patrí koordinácia projektov riadiacich systémov dispečingov SEPS (Slovenský Elektroenergetický Dispečing Žilina), a Rádiokomunikácií (Strediská rádiokomunikácií pre stredné, východné a západné Slovensko; Národné telekomunikačné centrum Bratislava Kamzík).

 


« Späť

Znalosti ako najdôležitejšie aktívum modernej organizácie

7.11.2019, Bratislava

  • Znalostný manažment – praktiky, technológie a praktické príklady
  • Learning Management System
  • Budoucnost organizací a jak se na ni připravit
  • Umelá inteligencia a znalosti

13. ročník konferencie Projektový manažment: Hybridné projektové riadenie – stratégia v praxi

22.-23.10.2019, Bratislava

Tri predkonferenčné workshopy
Hybridné projektové riadenie