Vladimír Valach

Riaditeľ divízie Financie a služby Stredoslovenská energetika

Vladimír Valach vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Po ukončení štúdia v roku 1992 začal pracovať na úverovom odbore v Tatra banke, a.s. Od roku 1994 pracoval v Credit Lyonnais Bank Slovakia, a.s. na pozícii senior account managera. Od začiatku roka 1998 nastúpil do spoločnosti ABB Elektro, s.r.o., (najväčšia spoločnosť koncernu Asea Brown Boveri na Slovensku), kde bol v pozícii finančného riaditeľa zodpovedný za rozvoj finančných aktivít spoločnosti. V rokoch 2000 – 2001 pôsobil v pozícii generálneho riaditeľa spoločnosti. V rokoch 2001 – 2003, po reštrukturalizácii koncernu bol ako viceprezident pre financie a interné služby zodpovedný najmä za vybudovanie a rozvoj shared servis centra spoločnosti na Slovensku.

Od roku 2003 pôsobí v Stredoslovenskej energetike, a.s. Najskôr ako vedúci oddelenia Treasury a od roku 2004 ako finančný riaditeľ. V súčasnosti je v pozícii riaditeľa divízie Financie a služby, zodpovedný za všetky finančné aktivity skupiny SSE ako aj za riadenie spoločných služieb – IT, nákup, doprava, správa majetku a zákaznícke služby. V období 2003 – 2006 vykonával funkciu člena predstavenstva spoločnosti EEM, a.s. – 100% dcérskej spoločnosti SSE, a.s., zameranej na budovanie energetických investičných celkov.


« Späť

Znalosti ako najdôležitejšie aktívum modernej organizácie

7.11.2019, Bratislava

  • Znalostný manažment – praktiky, technológie a praktické príklady
  • Learning Management System
  • Budoucnost organizací a jak se na ni připravit
  • Umelá inteligencia a znalosti

13. ročník konferencie Projektový manažment: Hybridné projektové riadenie – stratégia v praxi

22.-23.10.2019, Bratislava

Tri predkonferenčné workshopy
Hybridné projektové riadenie