5. ročník konferencie Projektový manažment “Riadenie zmien v organizáciách”

Pokračovanie úspešných konferencií z posledných štyroch rokov o riadení IT projektov, na ktorých sa zúčastnilo celkom vyše 700 projektových manažérov. Konferencia je určená najmä pre vedúcich pracovníkov, riaditeľov projektových kancelárií, projektových manažérov, členov projektových tímov, konzultantov a ďalších.

 

Streda 19.10.2011 od 13.30 hod. “Predkonferenčné workshopy “, hotel Chopin Bratislava

Štvrtok 20.10.2011 od 09.00 hod. konferencia Projektový manažment, kongresové centrum Technopol, Kutlikova 17, Bratislava – Petržalka

 

Organizátor:

 
 

Hlavný odborný garant: Spoločnosť pre projektové riadenie
Odborní garanti:: BPUG Slovakia, PMI Slovakia Chapter

 

Workshop 1: Skúsenostné učenie – strategické hry

streda, 19. október, 13.30 - 17.30

13.00 registrácia
13.30 – 17.30 workshop
17.30 – 19.00 večera, networking

Zlato kráľov púšte (skúsenostné učenie – strategické hry)

Základné princípy riadenia projektu vychádzajú z poznania ľudského správania a jeho dopadov na úspechy projektov. Riadenie projektu v súlade s týmito princípmi umožňuje viesť projekt s vyššou pravdepodobnosťou úspechu a efektívnejšie. Workshop „Zlato kráľov púšte“ umožňuje uvedomenie si, prípadne poznanie týchto princípov a niektorých zákonnitosti správania sa ľudí formou skúsenostného učenia – strategických hier. Reflexia a rozbor skúsennosti zo strategickej hry sa následne prenesú do praxe riadenia projektu. Vlastná skúsenosť i emočný zážitok posilňujú poznanie a motiváciu k dôslednejšiemu využívaniu zásad riadenia projektu v praxi. Workshop je určený tak pre účastníkov projektových tímov, s malými alebo žiadnymi skúsenosťami, rovnako ako aj pre skúsených matadorov riadenia projektov.

Roman Chudoba, kauč a mentor, prezident Európskej rady pre kaučovanie a mentorovanie v Českej republike

 

Workshop 2: Tímový koučing

streda, 19. október, 13.30 - 17.30

13.00 registrácia
13.30 – 17.30 workshop
17.30 – 19.00 večera, networking

Tímový koučing

Riadenie projektov si žiada u mnohých projektových manažérov nielen venovať sa práci počas pracovných dní, ale často aj v dňoch pracovného voľna. Mnohí z nich sú pod takým tlakom, že nevedia nájsť cestu, akou uniknúť časovému stresu. Dlhodobé jednostranné zaťaženie môže viesť až k ich “vyhoreniu”. Využitie koučingu ako štýlu riadenia projektového tímu umožňuje vytvoriť úplne novú klímu dôvery a spoluzodpovednosti za úspešnú realizáciu projektu. Žiada si to zásadnú zmenu v komunikácii PM s členmi projektového tímu. Workshop má poukázať na možnosť využitia koučingu ako štýlu riadenia, vysvetliť zásady a naučiť základné princípy v komunikácii v tíme.

Rudolf Lukačka, kauč, bývalý majiteľ úspešnej IT firmy Elas

 

Workshop 3: Manažment rizík

streda, 19. október, 13.30 - 17.30

13.00 registrácia
13.30 – 17.30 workshop
17.30 – 19.00 večera, networking

Manažment rizík

Čo je manažment rizika, na čo slúži? Ako postupovať pri manažérstve rizika? Aké fázy pri ňom rozlišovať? Aké nástroje využívať? Ktorý z nástrojov a prečo sa najviac osvedčil? Odporúčania pre úspešné zvládnutie manažérstva rizika. Robili ste niekedy v rámci svojho projektu FMEA (Failure Mode and Effect Analysis)? Prečo ho používať v rámci manažérstva rizika? Aké aplikácie FMEA môžu výrazne ovplyvniť úspešnosť projektov? Ako postupovať pri aplikácii manažérstva rizika vo firme?

Radoslav Čupík, lektor, FBE Bratislava

 
 

KONFERENCIA "RIADENIE ZMIEN V ORGANIZÁCIÁCH"

štvrtok, 20. októbra, 09.00 - 17.00
 
09.00 - 09.10

Otvorenie konferencie

Jozef Šupšák, šéfredaktor eFocus

 
09.10 - 09.50

Keynote: Project management versus Change management: Mať pravdu nestačí!

Mnoho projektov zlyháva nie preto, že ich autori a realizátori nemajú pravdu, ale preto, že nedokážu o tejto pravde presvedčiť tých, ktorých sa výsledky projektov dotýkajú najviac. Ľudí! Prednáška ukáže hlavné faktory vedúce k úspechu a neúspechu projektov riadenia zmeny na konkrétnych príkladoch a zo skúseností autora.

Jozef Ondáš, Manažér roka, IT osobnosť roka, bývalý generálny riaditeľ T-Systems Slovakia

PDF

WEBINAR

 
09.50 – 10.15

Partnerská prezentácia: Dodávateľ v ohnisku zmien a rizík projektov

Dodávateľská organizácia musí čeliť množstvu zmien. Zmeny s dopadom na bežiaci IT projekt môžu nastať vo vlastnej organizácii, na trhu, u odberateľa… Dobre riadená firma je schopná zmeny v projekte prežiť, proaktívne nastavená firma je schopná na zmenách projekt vylepšiť a firma, ktorej základné motto sú inovácie, je schopná zmeny ovplyvňovať, alebo ich priamo vyvolávať. Tak samozrejme vytvára pre seba a pre svojich zákazníkov väčší úžitok a prospech. HP by sa s vami rada podelila o jej skúsenosti s neočakávanými a riadenými zmenami a inováciami.

Peter Augustín, Application Services Delivery Manager, Hewlett-Packard Slovakia

PDF

WEBINAR

 
10.15 - 10.40

Partnerská prezentácia: Efektívne projektové riadenie v zohratom tíme

Dodať biznisu viac s menšími prostriedkami a v čo najkratšom čase. Túto základnú požiadavku kladie na IT väčšina dnešných organizácií. Vhodnou cestou, ako to dosiahnuť je znížiť množstvo administratívy, zvýšiť produktivitu práce a zvýšiť transparentnosť projektu. Cieľom prednášky je ukázať na reálnych príkladoch, ako je možné v týchto oblastiach zlepšiť a splniť nastavenia očakávaní prostredníctvom prístupu, ktorý prináša platforma IBM Jazz.

Zdeněk Borůvka, Rational Brand Technical Leader, IBM CEE

PDF

WEBINAR

 
10.40 – 11.10

Prestávka

 
11.10 - 11.35

Zmena v organizácii -> Radikálny prístup k inováciám -> Inovačné projekty

Ako vytvoriť fungujúci Innovation Hub, ľudia a Innovation Hub, špecifiká inovačných projektov.

V súčasnosti sa firmy a organizácie rozhodujú akým spôsobom vytvoriť fungujúce inovačné centrá tak, aby získali a udržali si najlepšie inovačné príležitosti na trhu. Inovačné myšlienky predstavujú neoceniteľný prínos, ktorý prispieva k zvyšovaniu hodnoty spoločnosti na trhu. Je samozrejme, že budovanie inovačného centra a následné inovačné projekty pre uskutočnenie inovácií musia byť v súlade so stratégiou spoločnosti.
Odpoveď na otázky: „Aký je vhodný postup pre uskutočnenie nevyhnutných krokov?“ a „Aké sú odlišnosti v metodike riadenia inovačných projektov oproti bežnej metodike?“ prinesie prednáška.

Rudolf Christopher Takáč, riaditel 2BCognitus, Ján Sáreník, Certified Senior Project Manager IPMA-B, 2BCognitus

PDF

WEBINAR

 
11.35 – 12.00

Organizácia projektov v procese zmien a inovácií

Ako vo firme organizovať projekty tak, aby sa doťahovali do konca, ako zlepšiť realizačnú schopnosť, ako riadiť projekty tak, aby sa zvládala operatíva aj strategické inovácie, akú metodiku použiť na projekty veľkých zmien.

Jozef Krišťak, riaditeľ, IPA Slovakia

PDF

WEBINAR

 

12.00 – 12.20

Predpoklady, riziká, obmedzenia a výzvy projektov medzinárodného charakteru

Riadenie komplexných zmien v globálnych organizáciách prostredníctvom projektov. Skúsenosti z projektu č.1: oblasť stredného východu a projektu č.2: pokrývajúci 5 kontinentov. Vyhodnotenie poučení z uvedených projektov.

Kornel Kabele, vedúci projektovej kancelárie, First Data Slovakia

PDF

WEBINAR

 

12.20– 12.40

Vplyv ISO 20000 na kvalitu projektového riadenia.

Zlepšenie postupov projektového riadenia prostredníctvom best practices ITIL s využitím špeciálnej aplikačnej podpory pre riadenie udalostí v procese projektového riadenia. ŽP Informatika získala v roku 2010 certifikát ISO 20000. Jeho zavádzanie si vyžiadalo značné zmeny vo firemných procesoch a výrazne ovplyvnilo aj metodiku projektového riadenia používanú v našej spoločnosti. Prednáška by bola zameraná na prezentáciu skúseností, ktoré podľa nás vylepšili proces projektového riadenia.

Jozef Urban, generálny riaditeľ, ŽP Informatika

PDF

WEBINAR

 
12:40 – 13.00

Manažment organizačných tímov a riešenie nepredvídaných situácií (poznatky z organizačného manažmentu Majstrovstiev svete v hokeji v Bratislave)

Igor Nemeček, prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja

PDF

WEBINAR

 
13.00 - 14.00

OBED

 

Riadenie ľudí

14.00 – 14.30

Lidership v projektovom riadení

Rudolf Lukačka, kauč, bývalý majiteľ úspešnej IT firmy Elas

PDF

WEBINAR

 
14.30 – 15.00

Konflikty v tíme a účinné psychologické metódy ich prevencie

Prednáška sa zameria na popis konfliktných situácií, ako takéto napätie ovplyvňuje chod organizácie a aký dopad má na interpersonálne vzťahy. Účinnejšie a lacnejšie než riešenie konfliktov je ich prevencia. Ťažiskom prednášky budú psychologické metódy používané na prevenciu týchto konfliktov a tiež to, akú rolu hrá sebapoznanie v prevencii. Ozrejmíme známu, ale málo používanú metodológiu – sociometriu, pomocou ktorej odborník dokáže vytvoriť naozaj efektívny tím. Reč bude aj o správnej komunikácii, o dekódovaní komunikácie, aj o tzv. metakomunikácii.

Peter Hunčík, psychológ

PDF

WEBINAR

 
15.00 - 15.40

Organizačná inteligencia vedúceho projektu

Projekty sa obvyklé realizujú v prostredí, kde rozsah zodpovednosti zďaleka prevyšuje právomoci. Pracovníci riadenia projektu nesú plnú zodpovednosť za jeho úspešnú realizáciu, ale ich právomoci sú limitované, a často tak musia spolupracovať na báze ochoty a dobrej vôle. Budovanie dobrej reputácie, rešpektovanej vplyvnej pozície a rozvoj vzťahov naprieč organizáciou je tak kľúčovou súčasťou práce a kompetencií projektového manažéra. Väčšina projektových pracovníkov však uprednostňuje odborné záujmy v rámci svojich kompetencií a práve vyššie uvedené kompetencie často vníma ako nežiaduce politikárčenie. Tým sa pripravuje o značný zdroj vplyvu. Prezentácia sa zameria na predstavenie škály politickosti, a ich prejavov v praxi a následne na možnosti rozvoje politických kompetencií riadiacich pracovníkov projektu.

Roman Chudoba, kauč a mentor, prezident Európskej rady pre kaučovanie a mentorovanie v Českej republike

PDF

WEBINAR

 
15.40 – 16.00

Prestávka

 
16.00 - 17.00

Panelová diskusia: Zmena – železná košeľa projektového riadenia

WEBINAR

 
17.00 - 17.20

Tombola. Záver

 

Generálni partneri

Hewlett-Packard Slovakia IBM Slovensko

Hlavní partneri konferencie

2BCognitus

Partneri konferencie

emark next level consulting Kurzy, školenia, štúdium

Organizátor: časopis eFOCUS

Každú prijatú a akceptovanú prihlášku potvrdzujeme osobitným mailom. Ak sa tak nestane v prípade akýchkoľvek problémov s registráciou kontaktujte organizátora na efocus@efocus.sk.