Dátové centrá: ako ich pripravovať, budovať a prevádzkovať.  Alebo ako si ich prenajať.

Je dátové centrum marketingovou bublinou, alebo nevyhnutnosťou? Stojíte pred dilemou či súčasné dátové centrum modernizovať, alebo ešte pred ťažšou otázkou: stavať vôbec vlastné dátové centrum? Poprední naši špecialisti, ktorí zrealizovali alebo participovali na viacerých takýchto projektoch sa podelia o svoje skúsenosti z prípravy dátových centier, ich realizácie a prevádzky na Slovensku. Formou odborných prednášok a panelových diskusii sa rozoberú všetky kľúčové aspekty výstavby a fungovania dátových centier v našich podmienkach. Osobitne sa bude diskutovať aj téma prenájmu dátových centier, ako alternatívy k budovaniu vlastného centra.
Konferencia je určená pre: CIO, vedúcich manažérov informatiky, manažérov IT infraštruktúry, vedúcich ekonomiky a správy budov, manažérov proprety a facility services ako aj ďalších.

 

Streda 26.5.2010, kongresové centrum Technopol, Kutlikova 17, Bratislava – Petržalka

 

Organizátor:

 

Otvorenie

9.00 – 9.10

Jozef Šupšák, šéfredaktor eFOCUS

 

PRÍPRAVA DÁTOVÝCH CENTIER

 

Keynote 1: Ako sa čo najlepšie pripraviť na projekt Dátového centra, čo rozhodne neopomenúť a čoho sa vyvarovať

9.10 - 9.40

Ako sa čo najlepšie pripraviť na projekt Dátového centra, čo rozhodne neopomenúť a čoho sa vyvarovať

 • Definovanie potrieb užívateľa
 • Typy DC podľa budúceho využitia
 • Metodológia a terminológia
 • Závislosti tretích strán
 • Príprava investičného zámeru
 • Modely nadobudnutia DC
 • Výber lokality
 • Definovanie zadania pre oslovenie
 • Výber spoľahlivého partnera
 • Má zmysel green DC

Ján Mihálik, Data Center konzultant a projektový manažér

PDF
 

Panelová diskusia I

9.40 - 10.30

Príprava dátových centier – ako a podľa čoho sa správne rozhodovať. Kľúčové faktory plánovania a návrhu DC.

Peter Novák, Tatra banka
Robert Poľanský, Slovak Telekom
Marián Hauskrecht, IBM Slovensko
Petr Ding, Altron
Jaroslav Kilián, DC architekt a projektant

Vedúci panelu: Ján Mihálik, Data Center konzultant a projektový manažér

 

Prestávka

10.30 - 10.45

 

REALIZÁCIA DÁTOVÝCH CENTIER

Keynote 2: Dátové centrum v slovenskej realite

10.45 - 11.15

Dátové centrá zahŕňajú širokú oblasť profesií a špecializácii. Správna a kvalitná realizácia projektu dátového centra je preto komplexným súborom mnohých riadiacich a technických činností, pre ktoré je potrebné nielen know-how, ale aj množstvo skúseností. Skúsenosti s realizáciami DC na Slovensku, kritické faktory pre úspešné zvládnutie projektu DC, ako aj technické nuansy a detaily ktoré treba mať na zreteli a chyby ktorých sa treba vyvarovať.

Martin Hrnčiar, Site and Facilities Leader, IBM Slovensko

PDF
 

Panelová diskusia II

11.15 - 12.05

Realizácia dátových centier

 • Definovanie riešenia – projekt
 • Autorský dozor
 • Inžinierska činnosť
 • Projektový manažment
 • Stavebná časť
 • Elektrické napájanie
 • Chladenie
 • Bezpečnostné systémy
 • Monitoring
 • Green technológie

Martin Hrnčiar, IBM Slovensko
Juraj Karásek, EMM-T
Peter Trajlinek, Siemens
Miroslav Molnár, Hewlett-Packard
Petr Ding, Altron

Vedúci panelu: Ján Mihálik, Data Center konzultant a projektový manažér

 

Obed

12.05 - 13.00

 

PREVÁDZKA DÁTOVÝCH CENTIER

Keynote 3: Prevádzka dátových centier - o efektívnosť ide až v prvom rade

13.00 - 13.30

Prevádzka dátových centier – o efektívnosť ide až v prvom rade

 • Zadefinovanie pojmov, terminológia
 • Definovanie SLA
 • Úloha prevádzkovateľa DC
 • Profylaktika
 • Docielenie bezpečnej a spoľahlivej prevádzky
 • Monitoring
 • Riadenie zmien v DC
 • Riadenie kritických situácií, risk manažment
 • Plánovanie budúceho rozvoja
 • Porovnanie prevádzkových nákladov green a štandardných DC

Karol Hederling, STRABAG Proprety and Facility Services

PDF
 

Panelová diskusia III

13.30 - 14.20

Prevádzka dátových centier – čo sa osvedčilo a čo nie

Karol Hederling, STRABAG Proprety and Facility Services
Jozef Chebeň, EMM
Ján Paulech, Microsoft Slovakia
Miroslav Chlipala, Bukovinsky & Chlipala

Vedúci panelu: Mário Volný, špecialista pre správu budov a služieb, Tatra banka

 

Prestávka

14.20 - 14.35

 

HOSTING DÁTOVÝCH CENTIER

Keynote 4: Prečo si dátové centrum prenajať

14.35 - 15.05

Prečo si dátové centrum prenajať

 • Zadefinovanie pojmov, terminológia
 • Popis hostingových služieb
 • Typicky klient pre hosting
 • Úloha kolokačného poskytovateľa
 • Výhody a nevýhody hostingu
 • Služby s pridanou hodnotou
 • Stanoviská nezávislých organizácii
 • Predpokladaný vývoj hostingu
 • Výhody green DC pre klientov

Oto Malý, Gejza Tomko, Slovak Telekom

PDF
 

Panelová diskusia IV

15.05 - 16.05

Je prenájom dátového centra rovnocennou alternatívou vlastnej výstavby – kedy áno a kedy nie

Gejza Tomko, Slovak Telekom
Michal Majerčík, CNC
Vladimír Kupčo, VNET
Miroslav Chlipala, Bukovinsky & Chlipala
Vitalis Konopolec, Microsoft Slovakia

Vedúci panelu: Jozef Šupšák, šéfredaktor eFOCUS

 

Tombola. Záver

16.05 – 16.15

 

Generálni partneri

IBM T-com

Hlavní partneri konferencie

Altron Hewlett-Packard Microsoft

Partneri konferencie

CNC EMM-T Siemens VNET Education

Mediálni partneri

Complete EDT MF team

Každú prijatú a akceptovanú prihlášku potvrdzujeme osobitným mailom. Ak sa tak nestane v pripade akýchkolvek problémov s registráciou kontaktujte organizátora na efocus@efocus.sk.