IT služby – ako optimalizovať náklady na IT a ich prevádzku

IT služby zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri podpore primárneho biznisu organizácie, umožňujú jej odlíšiť sa od konkurencie. Zároveň sú kľúčom ako optimalizovať náklady na informačné technológie a ich prevádzku. Cieľom konferencie je ukázať globálne, regionálne i lokálne trendy v IT službách, s osobitným zreteľom na outsourcing. Analyzovať faktory kvality interných a externých služieb, vzťahové otázky a právne aspekty dodávateľ verzus odberateľ služby. Samostatne rozoberieme aj otázky biznis konzultingu a jeho pridanej hodnoty. Súčasťou programu budú tri panelové diskusie s poprednými IT manažérmi.https://www.efocus.sk/images/konferencie/

 

Streda 29.9.2010, kongresové centrum Technopol, Kutlikova 17, Bratislava – Petržalka

 

Organizátor:

 

Otvorenie

09.00 - 09.10

Jozef Šupšák, šéfredaktor eFOCUS

 

I. Trendy & stratégie IT služieb

09.10 - 09,40

IT Services in Central and Eastern Europe region – trends and strategies

There are many times when making a difference just between Western Europe and Central and Eastern Europe is satisfactory. But most of the times such a comparison is not good enough. Backed by our 10+ year experience in each market in the region, we will present our vision of the past, present and future development of the IT Services market in CEE, what were and are the key drivers of development, what were and are the key inhibitors for development. How long and why will the Public sector continue to be the number one spender in the region? How will the competition between local suppliers and international suppliers evolve? These, together with other facts, will be part of PAC’s keynote presentation.

Eugen Schwab-Chesaru, Partner & Managing Director Eastern Europe, Pierre Audoin Consultants

Madalin Dobre, Consultant, Eastern Europe, Pierre Audoin Consultants

PDF
 
09.40 - 10.00

Cloud computing – alternatívny model dodávky IT služieb

Trendy a predikcie cloud computing, prínosy, vyzretosť trhu, ako si vyberať poskytovateľa.

Jana Rydziová, Country Manager, KPC-Group, zastúpenie Gartner Inc., Praha

PDF

 
10.00 - 10.20

Kvalita IT služby – pohyblivý cieľ
Ako sa definuje a dosahuje interne a ako v spolupráci s externým dodávateľom IT služieb?

IT užívatelia vedia akú kvalitu IT služieb by chceli dostať. Business management intuitívne cíti akú kvalitu IT služieb potrebuje pre zachovanie prevádzky a úrovne riadenia firmy. IT manažéri vedia akú úroveň kvality IT služieb by chceli poskytovať, ale aj vedia akú úroven kvality v konkurencii s ostatnými prioritami a projektami si môžu dovoliť. Tento trojuholník sa väčšinou ustáli na úrovni, ktorú sú viac – menej všetky strany ochotné akceptovať. Na príkladoch z reálnych outsourcingových projektov chceme ukázať, ako sa táto rovnováha mení a čo sú hlavné hybné sily tejto zmeny.

Juraj Boledovič, Industry Business konzultant v Enterprise Services, HP Slovakia

PDF

 
10.20 - 10.40

Business Service Management ako cieľ – IT Service Management ako prostriedok.

IT Busines Service management a IT Service Management sú témy, ktoré sa čoraz častejšie objavujú v diskusiách ako sa vysporiadať s komplexnosťou IT. Zároveň sú to témy navzájom sa prelíinajúce. Prednáška ponúka ucelený pohľad na problematiku. Zjednodušene možno povedať, že business sa dnes snaží čoraz viac rozumieť IT, nie však z pohľadu technológie, ale z pohľadu služieb a predovšetkým aktualizácie toho, za čo platí.

Juraj Polák, TIVOLI Software Sales, IBM Slovensko

PDF

 
10.40 -11.00

Prestávka

 
11.00 - 12.00

Panelová diskusia: Kvalita interných a externých IT služieb – ako ju merať a ako ju ovplyvňovať

Peter Lang, Asseco Solutions
Lutz Reinegger, T-Systems Slovakia
Michal Bróska, PosAm
Juraj Polák, IBM Slovensko
Peter Palenica, Dexia banka Slovensko

Vedúci panelu: Ivan Makatúra, predseda IT Service Management Forum Slovensko

 
12.00 - 13.00

OBED

 

II. Biznis konzulting

13.00 - 13.30

Biznis konzulting – móda, alebo nevyhnutnosť?

Richard Maraček, senior konzultant, A.T.Kearney

PDF

 
13.30 - 14.20

Panelová diskusia: Prečo si najímať biznis konzultanta? V čom je jeho pridaná hodnota?

Richard Maraček, A.T.Kearney
Valent Gura, Hewlett-Packard Slovakia
Peter Kucer, S&T Slovakia
Juraj Hupka, Siemens IT Solutions and Services
Miloš Molnár, KPMG Slovensko
Štefan Jenčuš, Dopravný podnik Bratislava

Vedúci panelu: Peter Manda, nezávislý konzultant

 
14.20 - 14.35

Prestávka

III. Outsourcing

14.35 - 14.55

Outsourcing Services Concept Overview and Market Trends

Content: * Methodology and Segmentation Content, * Why Outsourcing? *Outsourcing Procedure Model, * Criteria for a Successful Tender, * Key Criteria of an Efficient Service, * Service Level Agreement (SLA), * Outsourcing Markets – Slovakia

Eugen Schwab-Chesaru, Partner & Managing Director Eastern Europe, Pierre Audoin Consultants

Madalin Dobre, Consultant, Eastern Europe, Pierre Audoin Consultants

PDF
 
14.55 - 15.20

Zmluvné právo v outsourcingu.

Prezentácia vychádza z osobných skúseností prednášajúceho z väčších outsourcingových projektov a upozorňuje na typické riziká podobných projektov. Súčasťou prezentácie bude uvedenie hlavných tém, ktoré by poskytovateľ aj zákazník mali riešiť v súvislosti so všetkými etapami outsourcingu od jeho prípravy, cez nastavenie SLA až po ukončenie projektu a realizáciu exitového plánu.

JUDr. Tomaš Nielsen, právna kancelária ROWAN LEGAL

PDF
 
15.20 - 15.40

Outsourcing vo verejnej správe

Vladimir Broniš, Head of Global Operations Business Unit, Siemens

PDF
 
15.40 - 16.00

Cloud Computing a Outsourcing – ako spolu súvisia.

Finančná kríza núti firmy optimalizovať svoje činnosti. IT patrí k najviac prehodnocovaným oblastiam, aby sa dosiahla vysoká kvalita za minimálnu cenu. Cloud Computing umožňuje efektívne a v krátkom čase reálne poukázať na výhody outsourcingu.

Marián Tóth, Head of CSS Infrastructure Operations, T-Systems Slovakia

PDF
 
16.00 - 17.00

Panelová diskusia: Outsourcing – ako prelomiť ľady nedôvery

Martin Kubala, Hewlett-Packard Slovakia
Marián Marek, PosAm
Peter Prónay, Siemens IT Solutions and Services
Marián Tóth, T-Systems Slovakia
Roland Kvasnica, Bratislavská vodárenská spoločnosť
Tomaš Nielsen, Rowan Legal

Vedúci panelu: Vladimír Valach, Stredoslovenská energetika

 
17.00 - 17.15

Tombola a záver konferencie

 

Generálni partneri

Hewlett-Packard Siemens T-Systems Slovakia

Hlavní partneri konferencie

IBM Slovensko PosAm PAC

Partneri konferencie

Asseco Solution Gosvo S&T Kurzy, školenia, štúdium VSL práca v IT, reklame a médiách

Každú prijatú a akceptovanú prihlášku potvrdzujeme osobitným mailom. Ak sa tak nestane v prípade akýchkoľvek problémov s registráciou kontaktujte organizátora na efocus@efocus.sk.