Normy pre riadenie a prevádzku IT

Neustále postupujúca normalizácia jednotlivých priemyselných oblasti sa musela skôr či neskôr zákonite dotknúť aj oblasti IT - ako pokračuje vývoj jednotlivých IT a najmä najlepšie skúsenosti (best practices), resp.dobré skúsenosti (good practices) v oblasti IT - rastie aj potreba normalizačného prístupu k systému riadenia IT. Bez existencie niektorých noriem ISO si už dnešné riadenie, resp. prevádzkovanie IT nedokážeme predstaviť - či už je to oblasť IT bezpečnosti alebo oblasť IT služieb, čiarových kódov, čipových kariet, softvérového inžinierstva, eLearningu , otvoreného formátu - v každej tejto oblasti sa normy ISO stali platným a rešpektovaným komunikačným nástrojom a manažérskym komponentom.

Na seminári sa predstavia jednotlivé technické subkomisie, ktoré sa aktívne a dlhodobo venujú oblasti normalizácie IT a ktoré reprezentujú záujmy slovenského IT priemyslu na medzinárodnej úrovni - v odbornom programe sa budú prezentovať nasledovne ISO normy, resp. skupiny noriem:


ISO 29500/IEC - Office OpenXML – format for Office Applications
ISO 27000/IEC - IT security (celá séria noriem tohto radu)
ISO 20000/IEC - IT Service Management (celá séria noriem tohto radu)
ISO 12207/IEC - Software Engineering (Procesy životného cyklu softvéru)
ISO 15288/IEC - System Engineering (Procesy životného cyklu systému)
ISO 16326/IEC - Project Management (pre oblasť IT)
ISO 24774/IEC - Guidelines for Process Descritpion (pre oblasť IT)
ISO 38500/IEC - IT Governance


Seminár je určený pre: manažérov IT, manažérov IT procesov, manažérov IT projektov, manažérov kvality

 

Streda 16. február 2011, kongresová sála Slovenského ústavu technickej normalizácie, Karloveská 63, 840 00 Bratislava – Karlova Ves

 

Organizátori:

 
 

Záštita: Arpád Gonda, generálny riaditeľ Slovenského ústavu technickej normalizácie

Organizačný garant: Jozef Šupšák, šéfredaktor eFOCUS

Odborný garant a moderátor: Róbert Kormaňák, predseda technickej komisie TK37 pri SUTN

 
09.00 - 09.20

Úvod seminára

Arpád Gonda, generálny riaditeľ Slovenského ústavu technickej normalizácie
podcast

Lýdia Juhásová, Slovenský ústav technickej nomalizácie
PDF
podcast

Róbert Kormaňák, predseda technickej komisie TK37 pri SUTN
PDF

 
09.20 - 09.50

Predstavenie subkomisie SK34: Popis dokumentov a tvorba jazykov (Document description and processing language)

Predstavenie normy ISO 29500/IEC – Office OpenXML – format for Office Applications
Prezentuje: Juraj Šitina, Microsoft Slovakia, Bratislava
PDF
podcast

 
09.50 - 10.30

Predstavenie subkomisie SK17: Identifikačné karty a súvisiace zariadenia (Cards and personal identification)
Prezentuje: Vladimír Hudec, EMTEST, Žilina
PDF1 PDF2
podcast

Normy pre oblasť PKI
Prezentuje: Peter Rybar, Národný bezpečnostný úrad SR
PDF

Predstavenie subkomisie SK31: Automatický zber údajov (Automatic identification/data capture/techniques)
Prezentuje: Marianna Revallová, Miroslava Štaffenová, GS1 Slovakia, Žilina
PDF
podcast

Predstavenie subkomisie SK36: Informačné technológie pre výučbu, vzdelávanie a školenia (Information technology for learning, education and training)
Prezentuje:Vojtech Belluš, nezávislý konzultant, Bratislava
PDF

 
10.30 -11.00

Prestávka na kávu

 
11.00 - 12.30

Predstavenie subkomisie SK27: Bezpečnosť IT (IT Security techniques)

Predstavenie noriem radu ISO 27000
Pripravované zmeny v norme STN ISO/IEC 27001 – Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Systémy manažérstva informačnej bezpečnosti. Požiadavky (IT – Security techniques – Information Security Management Systems – Requirements)
Prezentuje: Miloslav Durčík, RSN Systems, Banská Bystrica
PDF
podcast

Príprava novej normy ISO/IEC 27013 – Integrovaný prístup pri zavádzaní ISMS a ITSM (IT – Security techniques – Guidance the ingration of ISO/IEC 20000-1 and ISO/IEC 27001)
Prezentuje: Lenka Gondová, Pro Excellence, Bratislava
PDF
podcast

Predstavenie normy STN ISO/IEC 27005 – Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Manažérstvo rizík informačných technológií(Information technology – Security techniques – Information security risk management)
Prezentuje: Michal Bubak, KPMG, Bratislava
PDF
podcast

Predstavenie normy ISO/IEC 27031 – Business Continuity Management
Prezentuje: Ľubor Illek, Gordias, Bratislava
PDF
podcast

 
12.30 - 14.00

OBED

 
14.00 - 16.00

Predstavenie subkomisie SK 07: Softvérové a systémové inžinierstvo (Software and Systems Engeneering)

Predstavenie normy STN ISO/IEC 12207 – Systémové a softvérové inžinierstvo. Procesy životného cyklu softvéru (Systems and software engineering – Software life cycle processes)
Predstavenie normy STN ISO/IEC 15288 – Systémové a softvérové inžinierstvo. Procesy životného cyklu systému (Systems and software engineering – System life cycle processes)
Prezentuje: Marián Bartuš, Siemens IT Solutions and Services. Prievidza
PDF
podcast

Predstavenie normy STN ISO/IEC 20000 – 1 – Informačné technológie. Manažment služieb. Časť 1: Špecifikácia (IT – Service management – Part 1: Specification)
Predstavenie normy STN ISO/IEC 20000 – 2 – Informačné technológie. Manažment služieb. Časť 2: Odporúčania z praxe (IT – Service management – Part 2: Code of practice)
Prezentuje: Oskar Zviják, TEMPEST, Bratislava
PDF
podcast

Predstavenie technickej správy TNI ISO/IEC TR 20000 – 3 – Informačné technológie. Riadenie služieb. Časť 3: Návod na definíciu rozsahu a použiteľnosť ISO/IEC 20000-1 (IT – Service management – Part 3: Guidance on scope definition and applicability of ISO/IEC 20000-1)
Predstavenie pripravovaného dokumentu ISO/IEC TR 20000 – 4 – ITSM – Part 4: Process Reference Model
Predstavenie pripravovaného dokumentu ISO/IEC TR 20000 – 5 – ITSMPART 5: Exemplar Implementation Plan
Predstavenie pripravovaného dokumentu ISO/IEC 20000 – 10 – ITSM PART 5: Concepts and Terminology
Prezentuje: Lenka Gondová, PRO EXCELLENCE, Bratislava
PDF
podcast

Predstavenie normy STN ISO/IEC 38500 – Korporátna governancia informačných technológií
(Corporate governance of information technology)
Prezentuje: Peter Balco, Hewlett-Packard Slovensko,
PDF

Predstavenie normy ISO/IEC 16326 – Systems and software engineering – Life cycle processes – Project management
Prezentuje: Erika Slivová, Anasoft, Bratislava
PDF
podcast

Predstavenie dokumentu TNI ISO/IEC TR 24774 – Softvérové a systémové inžinierstvo. Riadenie životného cyklu. Návod na popis procesov (Software and systems engineering – Life cycle management – Guidelines for process description)
Prezentuje: Linda Lichnerová, PRO EXCELLENCE, Bratislava
PDF

 
16.00 - 16,30

Tombola. Ukončenie seminára

 

Hlavní partneri konferencie

Microsoft Slovakia Tempest

Partneri konferencie

Anasoft APR GS1

Organizátori: časopis eFOCUS a Slovenský ústav technickej normalizácie

Každú prijatú a akceptovanú prihlášku potvrdzujeme osobitným mailom. Ak sa tak nestane v prípade akýchkoľvek problémov s registráciou kontaktujte organizátora na efocus@efocus.sk.