Dokumentácia z konferencie eFOCUS: IT stratégia 2010:  Virtualizácia * Cloud computing * Dátové centrá - tri kľúčové cesty optimalizácie IT nákladov

Najnovšie trendy v oblasti Virtualizácie, Cloud computingu a Dátových centier. Konferencia eFocus ich priblížila formou odborných prednášok, prípadových štúdii a panelových diskusií. Lídri IT trhu na Slovensku a ich zákazníci ukázali reálne skúsenosti zefektívňovania IT prevádzky formou virtualizácie, prezentovanie novej paradigmy IT služieb – cloud computingu - logického pokračovania konsolidácie IT infraštruktúry - ako aj zásad budovania a prevádzky dátových centier na Slovensku.

 

Utorok 9.3.2010, kongresové centrum Technopol, Kutlikova 17, Bratislava – Petržalka

 

Organizátor:

 

FOTOREPORTÁŽ Z KONFERENCIE. NÁJDETE SA TAM?

 

Otvorenie

9.00 – 9.10

Jozef Šupšák, šéfredaktor eFOCUS

 

Keynote: Znižovanie nákladov prostredníctvom virtualizácie a cloud computingu

9.10 – 9.30

V súvislosti so súčasnými ekonomickými procesmi ponúka virtualizácia niektoré zaujímavé možnosti pre podnikový manažment, ktorý chce znižovať náklady, zvyšovať ovládateľnosť a zlepšovať celkovú účinnosť IT. Cloud computing primárne zahŕňa outsourcing počítačovej kapacity prostredníctvom služieb tretej strany cez internet. Pomôže znížiť náklady na energiu, pamäť, hardvér, personál a nehnuteľnosti.

Lukáš Neduchal, Senior manager Technology & Security Risk Services, Ernst &Young; Slovensko

PDF

 

I. sekcia CLOUD COMPUTING: TRENDY A STRATÉGIE

9.30 – 9.50

Cloud computing – nový typ služby. Pripravme sa naň.

Prezentácia približuje aspekty využitia princípov cloud computingu pri podpore biznis cieľov zo strany IT služieb. Má cloud computing šancu uspieť v praktickom biznise, alebo je to skôr kvalitne marketingovo podchytený mýtus – aká je realita dnes? Aké sú poznatky, špecifiká a problémové oblasti, na čo by sme mali byť pripravení predtým, než začneme seriózne zvažovať možnosti využívania, alebo poskytovania služieb založených na koncepcii cloud computingu. Niekoľko praktických rád ako strategicky pristúpiť k transformácii a zavádzaniu cloud based služieb.

Miroslav Molnár, Lead Solution Consultant, HP Slovakia

PDF

 
9.50 – 10.05

Perspektivy využitia Cloud Computingu s pomocou IBM technológií

Model dodávania IT služieb pre rôzne odvetvia s využitím cloud computingu optimalizuje využívanie technológií a snaží sa znížiť náklady a komplexnosť IT prostredia. Budovanie a transfromácia IT prostredia na báze referenčnej architektúry a využitie IBM softvérových riešení pre budovanie a nasadzovanie cloud služieb. Kritéria pre rozhodovanie o vhodnosti cloud riešení a prvé skúsenosti zázkazníkov s budovaním prostredia na báze cloud computingu.

Miroslav Petrek, Technical Sales team Leader, IBM Slovensko

PDF

 
10.05- 10.20

Azure Services Platform – platforma pre Cloud Computing

Kohézna a konzistentná platforma poskytujúca služby pre nasadenie a beh škálovateľných aplikácií v cloude.

Juraj Šitina , riaditeľ oddelenia podpory vývojárov, Microsoft Slovakia

PDF

 
10.20 – 10.35

Prípadová štúdia: e-business v oblakoch

Prezentácia konceptu a riešenia niektorých problémov systému elektronického obchodu vybudovaného v prostredí Amazon EC2.

Richard Holly, riaditeľ softvérového oddelenia, InterWay

PDF

 

Panelová diskusia I

10.35 – 11.15

Je cloud skutočne novým typom služieb “za menej viac”?

Martin Kubala, generálny riaditeľ HP Slovakia
Peter Čerešník, generálny riaditeľ Microsoft Slovakia
Róbert Sándor, IBM Global Technology Services Country Leader

Moderátor panelu: Tomáš Daniška, Senior CSE/BDM, Soitron

 
11.15 – 11.30

Prestávka

 

II. sekcia DÁTOVÉ CENTRÁ - výstavba, prevádzka a manažment

11.30 – 11.50

Dátové centrá – globálne trendy a ich realita na Slovensku

Dátové centrum ako srdce IT prostredia musí byť pripravené pre budúcnosť. Či už sa jedná o potrebu upgrade existujúceho IT prostredia alebo návrh a vybudovanie nového, plánovanie a realizácia sú kľúčom k minimalizácii rizika a nákladov. Služby spojené s návrhom a realizáciou musia byť nastavené tak, aby pomohli vybudovať stabilné, bezpečné, energeticky efektívne dátové centrum s vysokou dostupnosťou. V prípade výstavby dátových centier nezabúdajme na posúdenie spoľahlivosti, možnosti ďaľšieho rastu, dostupnosti plochy, el. energie a chladenia.

Marián Hauskrecht, špecialista pre oblasť dátových centier, IBM Slovensko

PDF

 
11.50 – 12.10

Zelené dátové centrá a virtualizácia

Virtualizácia je globálny trend, dátové centrá hit sezóny. Pozrieme sa na úskalia, ktoré so sebou tieto témy prinášajú.

Peter Trajlinek, vedúci úseku Systems Services, Siemens

PDF

 
12.10 - 13.00

OBED

 

13.00 – 13.15

Prípadová štúdia: Optimalizácia webových služieb poskytovaných spoločnosťou AZET.sk

Prípadová štúdia sa zameria na riešenie vysokej dostupnosti, akcelerácie a zabezpečenia webových služieb, ktoré poskytuje aktuálne najväčší slovensky internetový portál AZET.sk

Jakub Šumpich, Sales Manager CZ&SK;, F5 Networks

PDF

 
13.15 – 13.30

Prípadová štúdia: Practical design of a modern data centre

I describe the development of a generic data centre design for HP’s own use, which will have a PUE of 1.2. I then go on to describe how ideas from this design were adapted to suit a new data centre design for a client who already had Planning permission, and therefore required a solution for a building whose outline was already fixed.

Jeff Brindle, Technical Director, Critical Facilities Services, HP EMEA

PDF

 

Panelová diskusia II

13.30 - 14.00

Ako budovať a prevádzkovať dátové centrá – nové výzvy i riziká

Peter Trajlínek, vedúci úseku Systems Services, Siemens
Pavol Antalik, Ministerstvo kultúry SR
Ján Mihalik, Data Center konzultant a projektový manažér

Vedúci panelu: Tomáš Osuský, Ernst&Young;

 

III. sekcia VIRTUALIZÁCIA - ako ďalej...

14.00 – 14.20

IT v oblakoch, kde hľadať realitu virtualizácie?

Manžérom IT prináša virtualizácia principiálne nové možnosti ako riadiť IT, budovať a/alebo transformovať IS do najlepšej zhody s poslaním ich firmy. Poskytnúť svojej organizácii viac za menej a nastaviť stratégiu rozvoja správnym smerom – to sú kľúčové úlohy CIO v dnešnej dobe. Prezentácia prináša holistický pohľad na možnosti virtualizácie. Zaoberá sa otázkou, aký správny \“virtualizačný mix\” technológií a služieb vybrať tak, aby boli koncoví používatelia produktívnejší, IT flexibilnejšie, firma konkurencieschopniejšia, so zámerom
znížených nákladoch na informatiku.

Peter Krošlák, Senior Product Manager, PosAm

PDF

 
14.20 – 14.40

Využitie virtualizačných technológií v prostredí dátových centier

Virtualizácia serverov, sieťovej infraštruktúry a SAN zdrojov je v prostredí moderných dátových centier horúcou témou sľubujúcou efektívnejšie využívanie zdrojov, redukciu energetickej spotreby, redukciu nárokov na priestor a chladenie. Využitie virtualizačných technológii prináša reálne a dobre viditeľné výsledky pri redukcii ako investičných, tak aj prevádzkových nákladov a je preto logické, že tieto technológie upútavajú pozornosť návrhárov i prevádzkovateľov dátových centier. V prednáške sa zameriame na predstavenie riešení určených pre infraštruktúru virtualizovaných serverov a predstavíme technológiu Unified Computing spolu s náčrtom možností jej využitia.

Marián Klas, systémový inžinier, Cisco Systems Slovakia

PDF

 
14.40 – 14.55

Prestávka

 
14.55 – 15.10

Prípadová štúdia: Virtualizácia v UnicreditBank

Od začiatkov virtualizácie v UniBanke v roku 2005 po súčasný stav v UniCreditbank.
Popis virtuálneho prostredia a infraštruktúry. Využitie virtualizácie v praxi v bankovom sektore. Skúsenosti a ďalšie plány s virtualizáciou do budúcnosti.

Dušan Bartoš, UniCredit Bank Slovakia

PDF

 
15.10 – 15.25

Prípadová štúdia: Virtualizácia – skúsenosti a výzvy po roku ostrej prevádzky vo VSE Košice

Prezentácia skúsenosti z prechodu prevádzky IT systémov z dedikovaných na virtuálne servery. Stručné zhodnotenie naplnenia očakávaní, uvedenie pozitív a negatív z ekonomického a technického pohľadu. Výzvy do budúcnosti v prevádzke IT systémov v prostredí VSE.

Pavol Dzurňak, VSE IT služby

PDF

 
15.25 – 15.40

Prípadová štúdia: Virtualizácia Windows platformy v DC Slovak Telekom

Ide o o jeden z kľúčových projektov programu IT Platform consolidation v podmienkach DC Slovak Telekom (ďalej ST), ktorý je ostro sledovaný manažmentom ST a reportovaný do materskej firmy Deutche Telekom. Sleduje splnenie niekoľkých úsporných opatrení, medzi ktoré patrí úspora elektrickej energie pre napájanie a chladenie, úspora nákladov na supportných zmluvách, zjednodušenú spravu systémov, skrátenie prípravy prostredia pre nové systémy a lepšie podmienky pre disaster recovery.

Gejza Tomko, vedúci odboru prevádzky služieb IT infraštruktúry Slovak Telekom

PDF

 
15.55 - 16.45

Prípadová štúdia: Virtualizácia desktopov

Virtualizácia sa v súčasnosti stala kľúčovým riešením a technológiou, ktorá má za úlohu vyriešiť tri základné problémy IT: 1) zredukovať náklady, 2) zjednodušiť komplexný management riadenia IT, 3) flexibilne zjednodušiť procesné zmeny. Poďme sa pozrieť ako to vyzerá v realite – príklad implementácie Virtual Desktop Infrastructure.

Andrej Aleksiev, Account Manager, S&T Slovakia

PDF

 

Panelová diskusia III

15.55 - 16.45

Virtualizácia – kde končia nové príležitosti?

Oto Malý , Slovak Telekom
Roman Janovič, Cisco Systems Slovakia
Ján Paulech, Microsoft Slovakia
Ján Kvinta, VMware

Vedúci panelu: Juraj Fiľak, Slovenská Grafia

 

FOTOREPORTÁŽ Z KONFERENCIE. NÁJDETE SA TAM?

 

Generálni partneri

Cisco Systems Hewlett-Packard IBM PosAm Siemens T-com VMWare

Hlavní partneri konferencie

Microsoft S&T

Partneri konferencie

arrow F5 Kurzy