Najvyužívanejšou službou je monitoring zákazníckej IT infraštruktúry

11. 11. 2022 | Komentáre čitateľov [0]

Spoločnosť ZEBRA SYSTEMS, distribútor riešení N-able na českom a slovenskom trhu, oznámila, že trvalo rastie počet organizácií, ktoré si nechávajú spravovať svoju IT infraštruktúru formou riadených služieb (managed services). Viac ako 90 % oslovených IT poskytovateľov plne spravuje IT minimálne u jedného zákazníka, pričom už 73 % poskytovateľov takto spravuje aj ich cloudové služby. Zistenia vyplývajú z dopytovania uskutočneného na konferencii ZEBRA Cyber Roadshow v októbri tohto roka.

Najväčšia skupina poskytovateľov riadených služieb (MSP) v ČR a na Slovensku spravuje v priemere od 1 do 5 zákazníkov, ďalšou veľkou skupinou sú MSP s viac než 20 zákazníkmi. Koncoví zákazníci sa primárne dopytujú po službách v oblasti monitoringu infraštruktúry, zálohovania & disaster recovery a záplatovania. Doteraz trochu v pozadí, aj keď na vzostupe, sú služby IT bezpečnosti a centrálna správa cloudových služieb. 


Najzaujímavejšie zistenia z prieskumu:


  • 30 % IT poskytovateľov plne spravuje IT 1 – 5 zákazníkom, 19 percent 6 – 10 zákazníkom, 17 percent 11 – 20, a 25 percent viac ako 20 zákazníkom. 9 % plne nespravuje IT u žiadneho zákazníka.
  • Cloudové služby zákazníkov spravuje 37 % IT poskytovateľov 1 – 5 zákazníkom, 18 percent 6 – 10 zákazníkom, 9 percent 11 – 20 a 9 percent viac než 20 zákazníkom. 27 % nespravuje cloudové služby vôbec.
  • 76 % MSP využíva pre centrálnu správu, prípadne automatizáciu nástroje monitoringu, 43 % nástroje ochrany dát, 38 % nástroje patch managementu, 36 % centrálne riadenie bezpečnosti a 24 % centrálnu správu cloudových služieb. 


„Zabezpečenie IT je jednou z kľúčových oblastí pri poskytovaní služieb, či už z hľadiska zákazníka a bezpečnosti jeho dát alebo z hľadiska poskytovateľa a potenciálneho množstva práce navyše, ktorú mu prelomenie bezpečnosti môže priniesť. Preto je dôležité mať centrálne riešenú aj správu a feedback z riešenia ochrany koncových strojov, či už ide o jednoduchý antivírus alebo EDR/XDR,“ povedal Ondřej Šabata, Sales Engineer pre riešenia N-able v spoločnosti ZEBRA SYSTEMS.


O N-able


N-able je už viac než 20 rokov dodávateľom nástrojov pre poskytovateľov riadených služieb (MSP), ktorí ich využívajú na správu, monitoring a zabezpečenie IT infraštruktúr svojich zákazníkov. Riešenia N-able využíva cez 22 000 MSP poskytovateľov pre správu viac ako 500 000 firemných sietí a 7 miliónov koncových bodov. Viac informácií nájdete na http://www.n-able.com.

Galéria obrázkov


Napísať komentár

Diskusia k článku je momentálne pozastavená.