Nové aplikácie Internetu všetkého by mohli takmer zdvojnásobiť zisky aj firmám na Slovensku

20. 03. 2015 | Komentáre čitateľov [0]

Spoločnosť KODYS SLOVENSKO, líder v realizácii inovatívnych informačných technológií v oblasti automatickej identifikácie, už vyvíja inovácie s využitím technológie Internet of Everything. Ide o technológiu pre firmy z rôznych odvetví priemyslu, obchodu, služieb a všade tam, kde automatická identifikácia a online spracovanie dát získaných priamo v teréne zvyšujú produktivitu a ziskovosť, znižujú náklady a poskytujú podklady pre operatívnu analýzu dát pre riadenie procesov na všetkých stupňoch.

Internet of Everything (internet všetkého) – spojenie ľudí, aplikácií, technológií, zariadení a dát v jednej obrovskej sieťovej infraštruktúre – začína byť skutočnosťou aj Slovensku. Spoločnosť KODYS SLOVENSKO, s dvadsaťročnou tradíciou na slovenskom trhu, dlhodobo spolupracuje so svetovým lídrom v oblasti inovatívnych a spoľahlivých technologických riešení v oblasti automatickej identifikácie – Zebra Technologies, ktorej súčasťou sa v minulom roku stala aj spoločnosť Motorola Solutions. Práve v tomto období s využitím tejto revolučnej technológie KODYS SLOVENSKO vyvíja nové aplikácie, ktoré pomôžu zmeniť doterajší spôsob fungovania rôznych firiem a iných subjektov a umožní im objaviť nové možnosti.


Podľa prieskumu Forrester Consulting až 80% lídrov svetových firiem sa domnieva, že Internet of Thing (IoT) je prvoradou strategickou technológiou najbližšieho desaťročia. 25% svetových firiem dnes využíva niektorú z foriem Internet of Things (vecí) a ďalších 40% je v procese implementácie niektorého z týchto riešení. K softvérovým a hardvérovým komponentom zapojeným do IoT pribudnú aj oblasti služieb a servisu, a tým sa IoT pretransformuje na vyššiu úroveň, ktorou bude internet všetkého (Internet of Everything).


Na margo Internetu všetkého Brian Marcel, predseda medzinárodnej skupiny IBCS GROUP, ktorej spoluzakladateľom je KODYS SLOVENSKO uviedol: „Do roku 2020 bude v celosvetovej sieti viac ako 50 miliárd zariadení. Všetky budú produkovať obrovské množstvo dát. Predpokladá sa preto, že už v priebehu najbližších troch rokov až 96% firiem bude používať internet vecí nejakým spôsobom.“


Naše dlhodobé skúsenosti a prístup k najmodernejším technológiám zberu, prenosu a spracovania dát nám umožňujú vytvárať kompletné aplikačné systémy pre široké spektrum  zákazníkov, ktorým automatická identifikácia a mobilné spracovanie dát prinesú zefektívnenie pracovných a technologických postupov, úsporu nákladov a okamžitý prístup k informáciám kedykoľvek a kdekoľvek. O zvyšovaní zisku nehovoriac,“ povedal Stanislav Čierny, riaditeľ KODYS SLOVENSKO.


Tiež zaujímavé závery vzišli z prieskumu spoločnosti Cisco: Internet všetkého je pripravený vygenerovať 19 triliónov dolárov do roku 2022 v súkromnom a verejnom sektore. Zároveň by firmy potenciálne mohli takmer zdvojnásobiť zisky pomocou prijatia obchodných praktík, zákazníckych prístupov a technológií, ktoré vo väčšej miere využívajú IoE. (zdroj: www.cisco.com)


Zjednodušene o technológii Internet of Everything:

  • Technológia cloud umožní aktívnu online komunikáciu a kooperáciu akýchkoľvek vzdialených subjektov
  • Zvyšovanie bezpečnosti sietí umožní aj širšie využitie internetu vecí alebo všetkého
  • Využívanie aplikácií a dát v cloude podstatne zníži nároky na internú sieťovú infraštruktúru a prinesie významné firemné aj osobné úspory nákladov
  • Zvýši sa prístupnosť dát pre všetkých užívateľov, akoby ich mali stále u seba
  • Umožní permanentné spracovávanie a analýzu veľkého objemu dát z viacerých súčasných zdrojov na nezávislých a spoľahlivých úložiskách
  • Obojstrannú interakciu výrobcu a spotrebiteľa sprostredkuje internet všetkého s využitím systému senzorov a softvérových sieťových komponentov

Napísať komentár

Diskusia k článku je momentálne pozastavená.