Dá sa reálne za peniaze zbaviť vlastného rizika? Právne aspekty a špecifiká transferu rizika na externé subjekty

03. 12. 2020 | Komentáre čitateľov [0]

Miroslav Chlipala, partner, AK Bukovinsky & Chlipala

Viete, že Obchodný zákonník nepozná „riziko“? Ako právne vyjadriť riziko v podnikaní? Zodpovednosť ako ekvivalent rizika v podnikaní. Zásada podnikania „na vlastnú zodpovednosť“? Ako ošetriť riziko v podobe zodpovednosti? Okolnosti vylučujúce zodpovednosť. Aké následky má prenos zodpovednosti? Právne inštitúty pre zodpovednosť: vady, záruka, poistenie. Zákonné rozčírenia záväzkov a zodpovednosti v oblasti informačnej bezpečnosti


Napísať komentár

Diskusia k článku je momentálne pozastavená.