Extrémne riziká a čierne labute

23. 02. 2019 | Komentáre čitateľov [0]

Veľká časť súčasných prístupov k riadeniu rizík trpí na nadmernú snahu presne vypočítať výšku rizika.

V tejto snahe sa dostáva do principiálneho problému spočívajúceho v spôsobe ako ľudský mozog pracuje. Učíme sa lineárne kým realita funguje fraktálovo. Preceňujeme význam toho čo očakávame a podceňujeme význam toho o čom nevieme …. Výsledkom je jav mimoriadneho neočakávaného prekvapenia s ďalekosiahlymi dôsledkami nazvaný “black swan” – čierna labuť.


Napísať komentárZnalosti ako najdôležitejšie aktívum modernej organizácie

7.11.2019, Bratislava

  • Znalostný manažment – praktiky, technológie a praktické príklady
  • Learning Management System
  • Budoucnost organizací a jak se na ni připravit
  • Umelá inteligencia a znalosti

13. ročník konferencie Projektový manažment: Hybridné projektové riadenie – stratégia v praxi

22.-23.10.2019, Bratislava

Tri predkonferenčné workshopy
Hybridné projektové riadenie