Extrémne riziká a čierne labute

23. 02. 2019 | Komentáre čitateľov [0]

Veľká časť súčasných prístupov k riadeniu rizík trpí na nadmernú snahu presne vypočítať výšku rizika.

V tejto snahe sa dostáva do principiálneho problému spočívajúceho v spôsobe ako ľudský mozog pracuje. Učíme sa lineárne kým realita funguje fraktálovo. Preceňujeme význam toho čo očakávame a podceňujeme význam toho o čom nevieme …. Výsledkom je jav mimoriadneho neočakávaného prekvapenia s ďalekosiahlymi dôsledkami nazvaný “black swan” – čierna labuť.


Napísať komentárIT právo prakticky: GDPR po roku & zmluvné vzťahy v IT

17.septembra 2019, Bratislava

  • Blok GDPR po roku v praxi, čo priniesla európska norma, aké otázky ostali zatiaľ otvorené
  • Zmluvy a zmluvné vzťahy v