IT trendy 2013+ podľa IBM

30. 01. 2013 | Komentáre čitateľov [0]

Branislav Šebo, generálny riaditeľ IBM Slovensko

Čo ukázal globálny reprezentatívny prieskum medzi CEO:
Nezastupiteľná úloha sociálnych sietí
IT ako prostriedok na otvorenie organizačnej štruktúry
Zamestnanci a hodnoty firmy
Big data
Päť zmyslov v digitálnom ekosystéme


Napísať komentárPokročilé stratégie znižovania rizík a praktické nástroje a techniky pre ich posudzovanie


20. marca 2019, Bratislava

  • Nová norma ISO 31000:2018 Manažérstvo riziká
  • Prípadové štúdie z praxe
  • Praktické techniky manažérstva rizík