Odolnosť voči rizikám v kybernetickej bezpečnosti

23. 02. 2019 | Komentáre čitateľov [0]

Čísla a grafy problém nevyriešia, bezpečnostných profesionálov je nedostatok a náklady na bezpečnostné opatrenia nemôžu stúpať donekonečna.

Strategicky nepremyslená, a takticky nenaplánovaná implementácia technických opatrení zvyčajne nemáva privysokú a už vôbec nie trvalo udržateľnú účinnosť. Rovnako tak ani nekonečné audity, „papierová“ bezpečnosť a rôzne certifikácie typicky príliš neprispejú reálnemu zvýšeniu schopnosti organizácie reagovať na bezpečnostné hrozby. Jestvuje však cesta von z horúcej vody. Kybernetická odolnosť („Cyber Resiliency“) je program, ktorý môže zaručiť schopnosť organizácie pokračovať v štandardných procesoch aj po incidente, iba s minimálnym prerušením kybernetickými útokmi. Kybernetická odolnosť je širším pojmom v kontexte, ktorý zahŕňa riadenie rizík, informačnú bezpečnosť a riadenie kontinuity činností.


Napísať komentárZnalosti ako najdôležitejšie aktívum modernej organizácie

7.11.2019, Bratislava

  • Znalostný manažment – praktiky, technológie a praktické príklady
  • Learning Management System
  • Budoucnost organizací a jak se na ni připravit
  • Umelá inteligencia a znalosti

13. ročník konferencie Projektový manažment: Hybridné projektové riadenie – stratégia v praxi

22.-23.10.2019, Bratislava

Tri predkonferenčné workshopy
Hybridné projektové riadenie