Smart metering

11. 05. 2011 | Komentáre čitateľov [0]

Nasadzovanie inteligentných meracích koncových zariadenia je silný celosvetový a aj európsky trend, ako optimalizovať výrobu aj spotrebu energie, znižovať záťaž na zdroje a životné prostredie.

Budovanie inteligentných rozvodných sietí energie a nasadzovanie inteligentných meracích koncových zariadenia je silný celosvetový a aj európsky trend, ako optimalizovať výrobu aj spotrebu energie, znižovať záťaž na zdroje a životné prostredie. Nehovoriac o ďalších výhodách v logistike výroby, distribúcie a spotreby energie, ako sú systémy automatizovaného zberu dát z elektromerov, diaľkový odpočet dát o profiloch záťaže, okamžitých hodnotách meraných veličín a kvalitatívnych parametroch dodávanej a odoberanej energie, ako aj riadené automatizované poskytovanie informácií klientom systému, operátorovi trhu, zučtovateľovi odchýlok, dispečerom a obchodným partnerom, vrátane vzájomnej výmeny dát.

V európskom priestore sa aktivity súvisiace so „zavedením inteligentných meracích systémov“ riadia podľa SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2009/72/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou, ktorou sa zrušuje smernica 2003/54/ES. Táto smernica definuje pre jednotlivé členské štáty EU okrem iného aj možnosť zavedenia „inteligentných meracích systémov“ do roku 2012, tam kde je to ekonomicky výhodné.


Napísať komentár

Diskusia k článku je momentálne pozastavená.