V čase krízy rýchlo reagujte so systémom riadenia kontinuity prevádzky

03. 12. 2020 | Komentáre čitateľov [0]

Igor Straka, odborník na informačnú bezpečnosť, Lead audítor pre ISO 27001, TÜV SÜD Slovakia

Systém riadenia kontinuity prevádzky (BCMS) podľa ISO 22301 umožňuje rýchlo a správne reagovať na krízu, ktorá môže každej spoločnosti spôsobiť nepriaznivé dopady. Finančné, reputačné a v špecifických prípadoch ohrozenia životov a zdravia pacientov. Prípadová štúdia popisuje implementáciu BCMS jedného z najväčších slovenských poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Približuje implementačné procesy, analýzu BIA, výpočet RTO a RPO a predovšetkým poukazuje na kritické projektové riziká. Vrcholový manažment hodnotí celý projekt z pohľadu očakávaní a skutočnej pridanej hodnoty pre spoločnosť.


Napísať komentár

Diskusia k článku je momentálne pozastavená.