Ako nastaviť vo firme efektívny interný compliance systém

05. 12. 2017 | Komentáre čitateľov [0]

Ako nastaviť vo firme efektívny interný compliance systém,. Prezentuje: Ondrej Zimen, AK STEINIGER.

Viac na: http://bit.ly/2u1BRNW


Napísať komentárPokročilé stratégie znižovania rizík a praktické nástroje a techniky pre ich posudzovanie


20. marca 2019, Bratislava

  • Nová norma ISO 31000:2018 Manažérstvo riziká
  • Prípadové štúdie z praxe
  • Praktické techniky manažérstva rizík