Dá sa reálne za peniaze zbaviť vlastného rizika? Právne aspekty a špecifiká transferu rizika na externé subjekty

03. 12. 2020 | Komentáre čitateľov [0]

Miroslav Chlipala, partner, AK Bukovinsky & Chlipala

Viete, že Obchodný zákonník nepozná „riziko“? Ako právne vyjadriť riziko v podnikaní? Zodpovednosť ako ekvivalent rizika v podnikaní. Zásada podnikania „na vlastnú zodpovednosť“? Ako ošetriť riziko v podobe zodpovednosti? Okolnosti vylučujúce zodpovednosť. Aké následky má prenos zodpovednosti? Právne inštitúty pre zodpovednosť: vady, záruka, poistenie. Zákonné rozčírenia záväzkov a zodpovednosti v oblasti informačnej bezpečnosti


Napísať komentár

Diskusia k článku je momentálne pozastavená.

Projektový manažment 2021: Výzva digitálnej transformácie je primárne o ľuďoch, až potom o technológiách

Hybridná (virtuálna a prezenčná) konferencia

20. 10.2021

  • Trendy a skúsenosti z digitálnej transformácie a projektového riadena
  • Emócie v transformačnom procese
  • Výkonnosť tímu
  • Adaptabilita organizácie