Digitálne súkromie: kde končí právo organizácie a začína právo jednotlivca na ochranu osobných údajov

02. 12. 2013 | Komentáre čitateľov [0]

JUDr. Matej Sedláček NIELSEN MEINL, s.r.o

Prednáška rozoberá rozpory, ktoré do bežnej činnosti vniesol rozvoj tzv. „kyberpriestoru“, a možnosti ich riešenia. Takýmito rozpormi je napríklad zneužívanie počítačov a siete zamestnávateľa k páchaniu trestnej činnosti vs. neoprávnený zásah do súkromia zamestnancov; ochrana majetku, zdravia a života formou kamerových systémov vs. ochrana ľudskej dôstojnosti; možnosti využitia e-mailové pošty zamestnancov čoby dôkazu v pracovnoprávnych sporoch apod.

Obsah prezentácie

• Právo na súkromie – ústavné základy
• Povinnosti zamestnanca
• Právo zamestnávateľa na kontrolu
• Základné problémy
• Limity kontroly zamestnancov
• Čo to znamená?
• Čo z toho plynie?
• Spracúvanie osobných údajov bez súhlasu zamestnanca
• Obecné limity spracúvania
• Špecifické limity vo vzťahu k zamestnancom
• Otázky a odpovede

VIDEOPREZENTÁCIA

Synchronizovaná videoprezentácia so slajdami v slovenskom jazyku.

Napísať komentárVirtuálna konferencia CLOUD V DIGITÁLNEJ EKONOMIKE 2020+. O kvalitu a bezpečnosť služby ide až v prvom rade.

BEZPLATNÁ REGISTRÁCIA! Začíname: 18.6.2020

Riadenie rizík v dynamickom podnikovom prostredí

8. septembra 2020, DoubleTree by Hilton, Bratislava

  • Riziká – prístupy a postupy na ich elimináciu
  • Riziká & informačná a kybernetická bezpečnosť