Kybernetická bezpečnosť a cloud

10. 11. 2022 | Komentáre čitateľov [0]

Legislatívne požiadavky EÚ na kybernetickú bezpečnosť
Požiadavky na kybernetickú bezpečnosť IT riešení v procesoch verejného obstarávania
Požiadavky na kybernetickú bezpečnosť IT riešení v metodických usmerneniach, * Akreditácia certifikačných orgánov pre oblasť systémov manažérstva informačnej bezpečnosti a certifikácia systémov manažérstva informačnej bezpečnosť, * Globálny dodávateľ v sieti paragrafov.

1:50 – 19:00 Úvodné slovo

19:00 – 1:08.00 Legislatívne požiadavky EÚ na kybernetickú bezpečnosť (I. Makatura, Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti)

1:09:00 – 1:38:00 Požiadavky na kybernetickú bezpečnosť IT riešení v metodických usmerneniach (J. Pankuch, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

1:38:00 – 2:13:00 Verejné obstarávanie a kybernetická bezpečnosť – súboj rôznych svetov? (I. Holič, Úrad pre verejné obstarávanie SR)

2:13:00 – 2:27:00 Akreditácia certifikačných orgánov pre oblasť systémov manažérstva informačnej bezpečnosti a certifikácia systémov manažérstva informačnej bezpečnosti (J. Randus, Slovenská národná akreditačná služba)

2:37:00 – 2:59:00 Bezpečný cloud – ako na to.. (P. Leština, IBM Watson & Cloud Platform Sales Leader)

2:59:00 – 3:24:00 Ochranné mechanizmy a procedúry pre bezpečnú prevádzku cloudu (V. Němec, Sales Consulting Manager, Oracle Česká republika)

3:24:00 – 4:03:00 Panelová diskusia: Kybernetická bezpečnosť a cloudové služby


Napísať komentár

Diskusia k článku je momentálne pozastavená.