Moderné formy vnútropodnikového vzdelávania

24. 09. 2012 | Komentáre čitateľov [0]

Nový koncept vnútropodnikového vzdelávania: otvorený a flexibilný systém, Expertné centrá, Inkubátor nápadov, Tieňové riešenia

Lesana Schotterová, riaditeľka pre rozvoj a vzdelávanie, SOFTEC

 • Otvorený a flexibilný systém
 • Expertné centrá
 • Inkubátor nápadov
 • Interné semináre a prednášky
 • Tieňové riešenia
 • Doménové vzdelávanie & soft skills
 • Výber zamestnancov
 • Individuálne hodnotenia

Napísať komentárZimný energetický balíček – ako ďalej…
28.11.2019

 • Zimný energetický balíček
 • Elektromobilita & batérie
 • Projekty smart metering & smart grid