Moderné formy vnútropodnikového vzdelávania

24. 09. 2012 | Komentáre čitateľov [0]

Nový koncept vnútropodnikového vzdelávania: otvorený a flexibilný systém, Expertné centrá, Inkubátor nápadov, Tieňové riešenia

Lesana Schotterová, riaditeľka pre rozvoj a vzdelávanie, SOFTEC

  • Otvorený a flexibilný systém
  • Expertné centrá
  • Inkubátor nápadov
  • Interné semináre a prednášky
  • Tieňové riešenia
  • Doménové vzdelávanie & soft skills
  • Výber zamestnancov
  • Individuálne hodnotenia

Napísať komentárVirtuálna konferencia CLOUD V DIGITÁLNEJ EKONOMIKE 2020+. O kvalitu a bezpečnosť služby ide až v prvom rade.

BEZPLATNÁ REGISTRÁCIA! Začíname: 18.6.2020

Riadenie rizík v dynamickom podnikovom prostredí

8. septembra 2020, DoubleTree by Hilton, Bratislava

  • Riziká – prístupy a postupy na ich elimináciu
  • Riziká & informačná a kybernetická bezpečnosť