Najlepším projektom roka Tvarová biometria Tatra banky

09. 11. 2018 | Komentáre čitateľov [0]

Víťazom 6. ročníka súťaže Projekt roka 2018, ktorú pred časom vyhlásila Spoločnosť pre projektové riadenie a PMI Slovakia Chapter a organizácie sa ujal portál efocus.sk, sa stal projekt Tatra banky „Tvárová biometria“. Projekt s oficiálnym názvom Online BU-BUC, skrátene Online Bežný Účet a Bezúčelový Úver Classic bol vo viacerých smeroch výnimočný pre slovenských obyvateľov – z pohodlia domova prostredníctvom mobilu rádovo v minútach získať úver či účet. Takáto služba je unikátna v Európe a posúva inovatívnosť bankovníctva na Slovensku o rád ďalej. Z technologického hľadiska výsledkom je zaručené online overenie nového klienta na základe biometrických znakov jeho tváre prostredníctvom mobile, a to bez jeho fyzickej prítomnosti ako aj spoluúčasti pracovníka banky na procese poskytnutia produktu. Takto overenému novému klientovi následne umožniť skutočné online otvorenie bežného účtu alebo poskytnutie spotrebného úveru v priebehu 10 minút. Od žiadosti až po načerpanie úveru. A nie len novému klientovi, ale aj existujúcemu. Všetko v Tatra Banka mobilnej aplikácii v smartfóne.

Z pohľadu projektového riadenia to bola pre Tatra banku rovnako veľká výzva. V rozsahu tohto projektu išlo o unikátne riešenie, ktoré vyžadovalo dynamickú koordináciu viacerých tímov „Scrum in Scrum“. Projekt tohto rozsahu a štruktúre bol prvý unikátny projekt v Tatra banke, ktorý bol realizovaný formou tzv. agilného projektu. Celý projektový team vrátane subdodávateľov a externých pracovníkov mal priamo alokovaných viac ako 100 členov a čiastočne v obmedzenej miere na projekte participovali ďalší interní a externí pracovnici formou konzultácii a čiastkových úloh. Takto na projekte celkový počet participujúcich ľudí dosiahol hranicu 200. Na projekte sa zúčastnilo celkovo 16 odborov a oddelení Tatra banky a 14 externých dodávateľov.


Na stiahnutie

Cenu za víťazný projekt preberá P. Matúš, člen predstavenstva Tatra banky a sponzor projektu (JPG)

Napísať komentár

Diskusia k článku je momentálne pozastavená.