Odolnosť voči rizikám v kybernetickej bezpečnosti

23. 02. 2019 | Komentáre čitateľov [0]

Čísla a grafy problém nevyriešia, bezpečnostných profesionálov je nedostatok a náklady na bezpečnostné opatrenia nemôžu stúpať donekonečna.

Strategicky nepremyslená, a takticky nenaplánovaná implementácia technických opatrení zvyčajne nemáva privysokú a už vôbec nie trvalo udržateľnú účinnosť. Rovnako tak ani nekonečné audity, „papierová“ bezpečnosť a rôzne certifikácie typicky príliš neprispejú reálnemu zvýšeniu schopnosti organizácie reagovať na bezpečnostné hrozby. Jestvuje však cesta von z horúcej vody. Kybernetická odolnosť („Cyber Resiliency“) je program, ktorý môže zaručiť schopnosť organizácie pokračovať v štandardných procesoch aj po incidente, iba s minimálnym prerušením kybernetickými útokmi. Kybernetická odolnosť je širším pojmom v kontexte, ktorý zahŕňa riadenie rizík, informačnú bezpečnosť a riadenie kontinuity činností.


Napísať komentárProjektový manažment 2021: Výzva digitálnej transformácie je primárne o ľuďoch, až potom o technológiách

Hybridná (virtuálna a prezenčná) konferencia

20. 10.2021

  • Trendy a skúsenosti z digitálnej transformácie a projektového riadena
  • Emócie v transformačnom procese
  • Výkonnosť tímu
  • Adaptabilita organizácie