Prípadová štúdia aplikácie vybranej techniky/metódy pre riadenie rizika podľa štandardu ISO 31010

03. 12. 2020 | Komentáre čitateľov [0]

Vladimíra Duniková, Risk & Business Process Manager, ACCIA Consulting


Napísať komentárProjektový manažment 2021: Výzva digitálnej transformácie je primárne o ľuďoch, až potom o technológiách

Hybridná (virtuálna a prezenčná) konferencia

20. 10.2021

  • Trendy a skúsenosti z digitálnej transformácie a projektového riadena
  • Emócie v transformačnom procese
  • Výkonnosť tímu
  • Adaptabilita organizácie