V čase krízy rýchlo reagujte so systémom riadenia kontinuity prevádzky

03. 12. 2020 | Komentáre čitateľov [0]

Igor Straka, odborník na informačnú bezpečnosť, Lead audítor pre ISO 27001, TÜV SÜD Slovakia

Systém riadenia kontinuity prevádzky (BCMS) podľa ISO 22301 umožňuje rýchlo a správne reagovať na krízu, ktorá môže každej spoločnosti spôsobiť nepriaznivé dopady. Finančné, reputačné a v špecifických prípadoch ohrozenia životov a zdravia pacientov. Prípadová štúdia popisuje implementáciu BCMS jedného z najväčších slovenských poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Približuje implementačné procesy, analýzu BIA, výpočet RTO a RPO a predovšetkým poukazuje na kritické projektové riziká. Vrcholový manažment hodnotí celý projekt z pohľadu očakávaní a skutočnej pridanej hodnoty pre spoločnosť.


Napísať komentár

Diskusia k článku je momentálne pozastavená.

Projektový manažment 2021: Výzva digitálnej transformácie je primárne o ľuďoch, až potom o technológiách

Hybridná (virtuálna a prezenčná) konferencia

20. 10.2021

  • Trendy a skúsenosti z digitálnej transformácie a projektového riadena
  • Emócie v transformačnom procese
  • Výkonnosť tímu
  • Adaptabilita organizácie