Vybrané riziká informačnej bezpečnosti – spôsob prevencie a mitigácie hrozieb v oblasti fyzickej bezpečnosti

03. 12. 2020 | Komentáre čitateľov [0]

Stanislav Kmeť, konzultant a audítor, Gi-Bon Žilina,


Napísať komentárProjektový manažment 2021: Výzva digitálnej transformácie je primárne o ľuďoch, až potom o technológiách

Hybridná (virtuálna a prezenčná) konferencia

20. 10.2021

  • Trendy a skúsenosti z digitálnej transformácie a projektového riadena
  • Emócie v transformačnom procese
  • Výkonnosť tímu
  • Adaptabilita organizácie