eHYDE PARK

Dopad kryptoanarchie a zdieľanej ekonomiky na našu budúcnosť

Decentralizácia spoločnosti a nárast služieb zdieľanej ekonomiky (napríklad Uber, Airbnb), kedy ktokoľvek na svete dokáže plniť požiadavky a želania komukoľvek na svete, spôsobuje, že rola…
Sledovať webcast »

Dopad kryptoanarchie a zdieľanej ekonomiky na našu budúcnosť

Univerzálna umelá inteligencia a budúcnosť ľudstva

Zaujíma Vás, ako umelá inteligencia zmení svet a ovplyvní budúcnosť ľudstva?
Sledovať webcast »

Univerzálna umelá inteligencia a budúcnosť ľudstva

Ľudia = ľudské zdroje?

O zlej vnútropodnikovej kultúre

O živote vo firmách

Big data - dosť bolo bla, bla… Ako to naozaj uchopiť?

Je slovenské prostredie pripravené vyťažiť z BigData skutočné peniaze?
Sledovať webcast »

Big data - dosť bolo bla, bla… Ako to naozaj uchopiť?

Fínsky inovačný systém

Systém inovácií vo Fínsku a spolupráca s praxou.


Sledovať webcast »

Fínsky inovačný systém

Archív webcastov »

Pokročilé stratégie znižovania rizík a praktické nástroje a techniky pre ich posudzovanie


20. marca 2019, Bratislava

  • Nová norma ISO 31000:2018 Manažérstvo riziká
  • Prípadové štúdie z praxe
  • Praktické techniky manažérstva rizík