Energetika – zmeny, aké tu ešte neboli… Alebo kam kráčajú utility.

14. 12. 2016 | Komentáre čitateľov [0]

Revolúcia v energetike! Silné slová? Možno sa niekomu budú zdať neadekvátne tomu, čo sme tu mali dlhé roky, keď energetika i celý utilitný sektor boli oázou stability, konzervatívnosti a predvídateľnosti. Avšak práve teraz sa v energetike, a nielen v nej, začína diať niečo veľmi významné. Nie sú to iba prvé silné signály, ale už aj prvé zmeny, ktoré sa zdajú byť nezvratné. Na tých najvýznamnejší odborných fórach (naposledy aj na tohoročnom European Utility Week v Barcelone) renomovaní odborníci vyhlasujú, že utility už nebudú tým čím boli, ale digitálnymi spoločnosťami, ktoré budú okrem tradičných činnosti ponúkať komplexné služby v oblasti energie i mimo nej.

Digitalizácia, alternatívne zdroje, inteligentné siete, internet vecí, dátová analytika, kybernetická bezpečnosť – to sú úplne nové pojmy, ktoré sú už trvalo spájané s utilitami a s elektroenergetikou zvlášť a len podčiarkujú novú paradigmu. Nedávno zverejnený tzv. zimný energetický balíček s názvom „Čistá energia pre všetkých Európanov“, ako i nedávna slovenská odborná konferencia efocus o inteligentných sieťach toto nové smerovanie len potvrdzujú. V nasledujúcich riadkoch ponúkame zopár záverov, ktoré odzneli na vyššie uvádzaných odborných fórach. Viac v prílohe.


Napísať komentár

Diskusia k článku je momentálne pozastavená.

Workshop: Ako zvýšiť tržby z predaja krabicového softvéru alebo SaaS


4.9.2919, Bratislava

Obsah workshopu:

  • Na ktoré informácie sa sústrediť pri prezentácii softvéru
  • Ktoré informácie rozhodujú o predaji
  • Delenie obchodníkov, typológia
  • Odmeňovací systém a motivácia
  • Za akú cenu sú ochotní zákazníci kúpiť softvér
  • Rôzne kanály predaja (e-commerce, call centre, sales force),
  • Kritériá určujúce použitie konkrétneho predajného kanála