Manažment zmeny

14. 06. 2018 | Komentáre čitateľov [0]

Manažment zmeny. Päť kľúčových faktorov, ktorých naplnenie vás úspešne prevedie procesom zmien.

Ján Uriga, Innovations and Strategic Change Advisory Leader, PwC Experience Centre, Praha

Ján Uriga získal PhD. na Ústave experimentálnej psychológie SAV, kde sa zaoberal výskumom a aplikáciou sociálnej inteligencie a rozhodovacích procesov lídrov. Od 2003 do 2009 pracoval ako HR manažér vo verejnej správe a medzinárodných korporáciách. Od roku 2010 sa venuje konzultačným projektom v oblasti strategického riadenia zmien, inovácií, leadershipu a firemnej kultúry. Externe vyučuje na FSEV a vedie MBA modul change managamentu a inovácií pre automotive sektor v spoluprácu s viedenskou technickou univerzitou. Od 2018 je leadrom Experience Centra v Prahe, ktoré je zamerané na inovácie v oblastí zákazníckej či zamestnaneckej skúsenosti.


Napísať komentár