Špecifiká riadenie podnikových rizík v rámci aplikácie Compliance: best practices

03. 12. 2020 | Komentáre čitateľov [0]

Monika Fegyveres Oravská, Managing Consultant, Avris Consulting

Dodržiavanie stanovených pravidiel a platných predpisov pomáha organizáciám chrániť sa pred rôznymi rizikami, zatiaľ čo riadenie rizík pomáha chrániť organizácie pred rizikami, ktoré by mohli viesť k nedodržaniu predpisov. V konečnom dôsledku tak zabezpečenie súladu s pravidlami a predpismi, ako aj riadenie rizík pomáhajú organizáciám udržať si stabilitu a integritu na rôznych úrovniach. Organizácia by preto mala byť schopná predvídať dopadové riziká na nové právne požiadavky ako aj na inovatívne procesy, a tým minimalizovať ich riziká a využívať ich výhody. To všetko pomáha riešiť taktický a normatívny charakter dodržiavania pravidiel a predpisov. Ako vhodne konsolidovať systém riadenia rizík a compliance systém a vytvoriť tak významnú hodnotu pre organizáciu?


Napísať komentár  • Efektívne vymáhanie práv
  • Ochrana súkromia v digitálnom svete (GDPR, KB, ITVS)
  • IT zmluvy
  • Umelá inteligencia a právo

Virtuálna a prezenčná, 30.6.2021