Cisco riešenia pre dátové centra

10. 11. 2020 | Komentáre čitateľov [0]

Meniace sa podnikateľské prostredie malo významný vplyv a vytvorilo novú normu pre IT, ktoré vyvíja svoju stratégiu v oblasti dátových centier a cloudu novými spôsobmi. I spoločnosť Cisco vníma pri budovaní dátových centier zásadné zmeny a do svojho datacentrového riešenia postavilo ďalšie tri piliere:

Aplikácia je nový business: V každom podnikaní, vo všetkých odvetviach, sú aplikácie kľúčovým hnacím motorom úspechu. A každé dátové centrum alebo cloud na tejto planéte je zostavené tak, aby robilo jednu vec: beh aplikácie. Vývojár je nový zákazník: V súčasnosti sú nové aplikácie vytvorené na mieru, aktualizované o minútu, často s trvanlivosťou niekoľkých dní. Pre IT to znamená, že všetko, čo robia, a každé rozhodnutie, ktoré robia, týkajúce sa ich technológie, infraštruktúry a celého podnikania, musia slúžiť potrebám vývojárov ako primárneho zákazníka. Multi-Cloudje nové dátové centrum: Aplikácie dnes nie sú jedna vec a „nežijú“ na jednom mieste. Pôsobia vo viacerých verejných, riadených a súkromných cloudových prostrediach.


Napísať komentárProjektový manažment 2021: Výzva digitálnej transformácie je primárne o ľuďoch, až potom o technológiách

Hybridná (virtuálna a prezenčná) konferencia

20. 10.2021

  • Trendy a skúsenosti z digitálnej transformácie a projektového riadena
  • Emócie v transformačnom procese
  • Výkonnosť tímu
  • Adaptabilita organizácie