Efektívny manažment a reporting bezpečnostných hrozieb prostredníctvom rozšírenej viditeľnosti do siete

06. 05. 2020 | Komentáre čitateľov [0]

Zabezpečenie dostupnosti kritických služieb, infraštruktúry a aplikácií nie je možné v dnešnej dobe robiť bez rozšírenej viditeľnosti do siete. Vysvetlíme si, prečo je dobré uchovávať, korelovať, vizualizovať a interpretovať dáta z Flowmonu pre detailné analýzy, ako nastaviť rôzne typy notifikácií, či integrovať Flowmon s ďlašími nástrojmi pre automatizovaný reporting a mitigáciu prevádzkovo - bezpečnostných udalostí. Oprieme sa aj o prístup pre budovanie incident manažmentu z pohľadu prevádzkových oddelení a ich podstatnú úlohu v koordinovaní krokov s jednotlivými IT oddeleniami zodpovednými za analýzu problémov a realizáciu nápravných opatrení (a to najmä z pohľadu súčasnej legislatívy a výpadkov kritických služieb).


Napísať komentár

Diskusia k článku je momentálne pozastavená.

Projektový manažment 2021: Výzva digitálnej transformácie je primárne o ľuďoch, až potom o technológiách

Hybridná (virtuálna a prezenčná) konferencia

20. 10.2021

  • Trendy a skúsenosti z digitálnej transformácie a projektového riadena
  • Emócie v transformačnom procese
  • Výkonnosť tímu
  • Adaptabilita organizácie