Efektívny manažment a reporting bezpečnostných hrozieb prostredníctvom rozšírenej viditeľnosti do siete

06. 05. 2020 | Komentáre čitateľov [0]

Zabezpečenie dostupnosti kritických služieb, infraštruktúry a aplikácií nie je možné v dnešnej dobe robiť bez rozšírenej viditeľnosti do siete. Vysvetlíme si, prečo je dobré uchovávať, korelovať, vizualizovať a interpretovať dáta z Flowmonu pre detailné analýzy, ako nastaviť rôzne typy notifikácií, či integrovať Flowmon s ďlašími nástrojmi pre automatizovaný reporting a mitigáciu prevádzkovo - bezpečnostných udalostí. Oprieme sa aj o prístup pre budovanie incident manažmentu z pohľadu prevádzkových oddelení a ich podstatnú úlohu v koordinovaní krokov s jednotlivými IT oddeleniami zodpovednými za analýzu problémov a realizáciu nápravných opatrení (a to najmä z pohľadu súčasnej legislatívy a výpadkov kritických služieb).


Napísať komentár

Diskusia k článku je momentálne pozastavená.

Digitálny svet a právne aspekty jeho fungovania

  • Efektívne vymáhanie práv
  • Ochrana súkromia v digitálnom svete
  • IT zmluvy

Bratislava, 24.9.2020

Riadenie rizík v dynamickom podnikovom prostredí

8. septembra 2020, DoubleTree by Hilton, Bratislava

  • Riziká – prístupy a postupy na ich elimináciu
  • Riziká & informačná a kybernetická bezpečnosť