Inteligentné meracie systémy v koncepte Smart cities

11. 01. 2018 | Komentáre čitateľov [0]

Na základe smernice európskeho parlamentu a rady z 13. júla 2009 aj Slovenská republika zahájila v roku 2013 v zmysle Vyhlášky MH SR č. 358 inštaláciu inteligentných meracích systémov, ktoré by sa mali budovať tak, aby podporovali decentralizovanú výrobu a zabezpečovali energetickú účinnosť. Napriek doteraz vynaloženému úsiliu sa zatiaľ nepodarilo zvrátiť globálny trend v produkcii skleníkových plynov.

Peter Chochol, Vertical Practice Manager Energy & Utilities, Atos IT Solutions and Services

Svetová meteorologická organizáca 30. októbra 2017 oznámila nový rekord koncentrácie oxidu uhličitého v atmosfére na najvyššiu úroveň za 800 000 rokov, keď globálne priemerné koncentrácie CO2 dosiahli v roku 2016 až 403,3 ppm (dielov v milióne). Zvrátenie doterajšieho vývoja si vyžaduje zásadnú zmenu. Decentralizácia, digitalizácia a dekarbonizácia sa stali paradigmami pre nový energetický model Európy. Iniciatívu čoraz viac na seba preberajú koncoví odberatelia (tzv. prosumeri) t.j. mestá, priemysel, poskytovatelia služieb alebo obyvateľstvo, ktorí sú najviac motivovaní hľadať riešenia pre úsporu spotreby energií a ochranu životného prostredia, ale na to potrebujú čo najpresnejšie informácie zo všetkých významných spotrebičov či už sú to budovy, verejné osvetlenie alebo dopravné systémy. V tomto úsilí im veľmi účinne pomáhajú moderné technológie z oblasti Industry 4.0, IoT alebo blockchain, ktoré posúvajú možnosti implementácie energetických riešení čoraz bližšie k reálnemu času. Tomuto trendu sa prispôsobujú aj inteligentné meracie systémy, ktoré poskytujú možnosti pripájania meračov aj ostatných energetických médií (plyn, teplo…) alebo ďalších inteligentných zariadení a umožňujú poskytovanie informácií o spotrebe v reálnom čase, čím poskytujú dáta analytickým nástrojom (tzv. Big Data) či už vo forme personalizovaných alebo tzv. open dát pre predikciu, riadenie a modelovanie komplexného energetického hospodárstva (tzv. mikrogrids) s využitím integrovaných obnoviteľných zdrojov, úložísk energie alebo nabíjacích staníc pre elektromobily. Celé úsilie by malo smerovať k energeticky efektívnym až sebestačným mestám, atraktívnym pre ich obyvateľov s bezuhlíkovým udržateľným energetickým hospodárstvom.


Napísať komentárRiadenie rizík v dynamickom podnikovom prostredí

26. marca 2020, DoubleTree by Hilton, Bratislava

  • Riziká – prístupy a postupy na ich elimináciu
  • Riziká & informačná a kybernetická bezpečnosť