Konferencie efocus 2019

11. 01. 2018 | Komentáre čitateľov [0]

Plán konferencií efocus na rok 2019

• 20. Marec 2019: Manažment rizík: pokročilé stratégie a praktické techniky znižovania rizík
• 23. Máj 2019: Informačná a kybernetická bezpečnosť prakticky
• 17. September 2019: IT právo – GDPR po roku & zmluvné vzťahy v IT
• 22.-23. Október 2019: Projektový manažment – hybridné projektové riadenie
• 7. november 2019: Znalosti ako najdôležitejšie aktívum modernej organizácie – ako ich správne manažovať a využiť ich potenciál
• 28. November 2019: Smart metering/smart grid: Zimný energetický balíček – ako ďalej?
………………….
Formy partnerstva
Generálny partner konferencie 4000 EUR
Hlavný partner konferencie: 3000 EUR
Partner konferencie: 2000 EUR
……………………………………………….
Prenájom prezentačného stánku v konferenčných priestoroch – prenájom plochy (4 × 4 m2)

28. November 2019: Smart metering/smart grid: Zimný energetický balíček – ako ďalej?
125 EUR /m2
2000 EUR bez DPH/deň

…………………………………………………..
Prenájom prezentačného stánku v konferenčných priestoroch – prenájom plochy (5 × 3 m2)

7. november 2019: Znalosti ako najdôležitejšie aktívum modernej organizácie – ako ich správne manažovať a využiť ich potenciál
100 EUR /m2
1500 EUR bez DPH/deň

Kontakt:
Jozef Šupšák
jsupsak(at)efocus.sk


Na stiahnutie

konferencie_efocus_2019.pdf (PDF)

Napísať komentárZimný energetický balíček – ako ďalej…
28.11.2019

  • Zimný energetický balíček
  • Elektromobilita & batérie
  • Projekty smart metering & smart grid