Konferencie efocus 2019

11. 01. 2018 | Komentáre čitateľov [0]

Plán konferencií efocus na rok 2019

• 20. Marec 2019: Manažment rizík: pokročilé stratégie a praktické techniky znižovania rizík
• 23. Máj 2019: Informačná a kybernetická bezpečnosť prakticky
• 17. September 2019: IT právo – Aktuálne problémy zmluvných vzťahov a ochrany osobných údajov
• 22.-23. Október 2019: Projektový manažment – ako efektívne riadiť projekty
• 28. November 2019: Nové trendy v utilitách (smart grid, smart cities, e-mobilita, energetická efektívnosť)
…………………..

Kontakt:
Jozef Šupšák
jsupsak(at)efocus.sk


Na stiahnutie

konferencie_efocus_2019.pdf (PDF)

Napísať komentárIT právo prakticky: GDPR po roku & zmluvné vzťahy v IT

17.septembra 2019, Bratislava

  • Blok GDPR po roku v praxi, čo priniesla európska norma, aké otázky ostali zatiaľ otvorené
  • Zmluvy a zmluvné vzťahy v