Manažment rizík

10. 11. 2022 | Komentáre čitateľov [0]

Požiadavky na riadenie rizík sa stali štandardnou súčasťou všetkých moderných manažérskych prístupov - je úplne prirodzené, že úspešné riadenie akejkoľvek organizácie vyžaduje profesionálnu identifikáciu hrozieb z interného aj externého prostredia ako aj efektívnu a najmä riadenú elimináciu týchto hrozieb. Rizikám sa jednoducho nedá vyhnúť - o to viac sú riziká dôležité pri riadení bezpečnosti a spoľahlivosti organizácii v dlhodobom horizonte. Vykonať dôkladnú analýzu rizík v organizácii je už nutnou podmienkou aplikácie systémov riadenia - v žiadnom prípade to už nie je možné považovať za módnu, resp. "papierovú" požiadavku či povinnú jazdu vedenia organizácie. Preto je potrebné sledovať aktuálne trendy v tejto oblasti a zvyšovať znalosti a zručnosti v tomto smere. A preto je aj užitočné zúčastňovať sa podujatí ako je toto.

Vybrané techniky posudzovania rizík, Vladimíra Duniková, Risk&Business Process Manager, ACCIA Consulting

Prepojenie IKT risk managementu a operačného riadenia rizík po roku fungovania, Marek Zeman, vedúci oddelenia bezpečnosti a nových technológií, Tatra banka /

II Analýza rizík
Analýza rizík organizácie pre oblasť „Protikorupčného správania“, Monika Fegyveres Oravská, Senior Consultant, Avris Consulting /

Analýza hrozieb a rizík pre oblasť „Cloud Cyber Security“ v rámci SoA, Monika Jaborníková, Senior consultant and internal auditor, manažér kybernetickej bezpečnosti, ECTA

Európska certifikačná schéma pre certifikáciu cloudových služieb, Ivan Makatura, moderátor, generálny riaditeľ, Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti /

Vybrané aspekty posúdenia kybernetickej bezpečnosti v cloud prostredí, Rudolf Klein, Senior Consultant, Deloitte Advisory

Automatizácia odozvy na bezpečnostné incidenty, Zsolt Géczi, Regional Account Manager Slovakia, FORTINET /

Risk manažment

Napísať komentár

Diskusia k článku je momentálne pozastavená.