Nástroje pre analýzu sieťovej prevádzky

06. 05. 2020 | Komentáre čitateľov [0]

Nástroje pre analýzu sieťovej prevádzky (NTA) sú neoddeliteľnou súčasťou riešenia informačnej a kybernetickej bezpečnosti. Nadväzujú na organizačné pravidlá a prevádzkové politiky, monitorujú zvyčajnú prevádzku a s využitím prvkov strojového učenia a umelej inteligencie odhaľujú jednotlivé anomálie aj skryté hrozby vo forme APT. V prípade potreby poskytujú podklady pre forenznú analýzu a audit, šetria čas analytikov a umožňujú poskytovať bezpečnostný dohľad ako službu. Pri vývoji produktu GREYCORTEX Mendel spolupracujeme na nových metódach odhaľovania a spracovania útokov, úspešných prienikov a exfiltrácii dát nie len s akademikmi. Aktívne sa s naším produktom v roli pozorovateľa zúčastňujeme na cvičeniach Crossed Swords, ktoré organizuje Centrum excelentnosti kooperatívnej kybernetickej obrany v Taline. Overujeme a rozširujeme formy jeho praktického využitia. Prinesieme informácie o tejto spolupráci, získaných poznatkoch a ich aplikácii v ďalšom rozvoji nášho produktu, ktorý ponúkame k bezplatnému vyskúšaniu aj vo vašej sieti.


Napísať komentár

Diskusia k článku je momentálne pozastavená.

Projektový manažment 2021: Výzva digitálnej transformácie je primárne o ľuďoch, až potom o technológiách

Hybridná (virtuálna a prezenčná) konferencia

20. 10.2021

  • Trendy a skúsenosti z digitálnej transformácie a projektového riadena
  • Emócie v transformačnom procese
  • Výkonnosť tímu
  • Adaptabilita organizácie