Nástroje pre analýzu sieťovej prevádzky

06. 05. 2020 | Komentáre čitateľov [0]

Nástroje pre analýzu sieťovej prevádzky (NTA) sú neoddeliteľnou súčasťou riešenia informačnej a kybernetickej bezpečnosti. Nadväzujú na organizačné pravidlá a prevádzkové politiky, monitorujú zvyčajnú prevádzku a s využitím prvkov strojového učenia a umelej inteligencie odhaľujú jednotlivé anomálie aj skryté hrozby vo forme APT. V prípade potreby poskytujú podklady pre forenznú analýzu a audit, šetria čas analytikov a umožňujú poskytovať bezpečnostný dohľad ako službu. Pri vývoji produktu GREYCORTEX Mendel spolupracujeme na nových metódach odhaľovania a spracovania útokov, úspešných prienikov a exfiltrácii dát nie len s akademikmi. Aktívne sa s naším produktom v roli pozorovateľa zúčastňujeme na cvičeniach Crossed Swords, ktoré organizuje Centrum excelentnosti kooperatívnej kybernetickej obrany v Taline. Overujeme a rozširujeme formy jeho praktického využitia. Prinesieme informácie o tejto spolupráci, získaných poznatkoch a ich aplikácii v ďalšom rozvoji nášho produktu, ktorý ponúkame k bezplatnému vyskúšaniu aj vo vašej sieti.


Napísať komentár

Diskusia k článku je momentálne pozastavená.
  • Efektívne vymáhanie práv
  • Ochrana súkromia v digitálnom svete (GDPR, KB, ITVS)
  • IT zmluvy
  • Umelá inteligencia a právo

Virtuálna a prezenčná, 30.6.2021