ACON - nová kvalita prepojenia energetických trhov

28. 06. 2018 | Komentáre čitateľov [0]

Ceľom projektu ACON (Again Connected Networks) je podporiť integráciu trhu s elektrinou v Českej a v Slovenskej republike.

Cieľom projektu ACON je efektívne zjednotiť správanie a aktivity užívateľov sústavy tak, aby vznikla ekonomicky výhodná, udržateľná elektrizačná sústava s malými stratami a s vysokou kvalitou a bezpečnosťou dodávok. Okrem toho sa partneri projektu snažia rozšíriť prepojenie trhov v regióne strednej a východnej Európy v záujme zlepšenia kvality a bezpečnosti dodávok elektriny v pohraničných oblastiach a zaviesť technológie inteligentných sietí na týchto územiach, ktoré budú slúžiť ako most na využitie technológií inteligentných sietí v oboch krajinách.

Odhadovaná hodnota projektu: €221 mil.
Odhadovaná doba realizácie: 2018-2024

Projekt ACON Inteligentné siete sa sústreďuje na dôležité aspekty rozvoja inteligentných sietí. Vďaka inteligentným technológiám sa doplnia nové komunikačné prvky a tiež aj inteligentné riadenie zaťaženia automatickými algoritmami, čo zvýši informovanosť, zaistí lepšie prepojenie a v budúcnosti možnosť využívať distribučné sústavy na širšie nasadenie obnoviteľných zdrojov, ako aj prístup k digitálnej infraštruktúre a jej využitie. Pozostáva z dvoch častí: rozsiahle nasadenie inteligentných prvkov, kde budú pohraničné oblasti vybavené inteligentnými technológiami (IMS, AMM, diaľkové riadenie, nové technológie pre transformačné stanice, kabeláž). Druhá časť obsahuje podporné konvenčné prvky.


Prílohy

Napísať komentár

Diskusia k článku je momentálne pozastavená.