DATA & BIG DATA - ako na ne?!

10. 03. 2013 | Komentáre čitateľov [0]

Trendy a stratégie využívania veľkých dát. Čo sú big data a ako sa na ne pripraviť. Je to začiatok novej éry v dátovej analýze?


Napísať komentárPokročilé stratégie znižovania rizík a praktické nástroje a techniky pre ich posudzovanie


20. marca 2019, Bratislava

  • Nová norma ISO 31000:2018 Manažérstvo riziká
  • Prípadové štúdie z praxe
  • Praktické techniky manažérstva rizík