How Social, Mobile and Big Data Impact the Customer Experience

08. 07. 2013 | Komentáre čitateľov [0]

Rozhovor s Jimom Daviesom, Research Director, Gartner


Napísať komentárPokročilé stratégie znižovania rizík a praktické nástroje a techniky pre ich posudzovanie


20. marca 2019, Bratislava

  • Nová norma ISO 31000:2018 Manažérstvo riziká
  • Prípadové štúdie z praxe
  • Praktické techniky manažérstva rizík