IT trendy 2012: EMC Computer Systems

22. 01. 2012 | Komentáre čitateľov [0]

Peter Kucer, Country Manager Slovakia, EMC Computer Systems


Napísať komentár

Diskusia k článku je momentálne pozastavená.

Pokročilé stratégie znižovania rizík a praktické nástroje a techniky pre ich posudzovanie


20. marca 2019, Bratislava

  • Nová norma ISO 31000:2018 Manažérstvo riziká
  • Prípadové štúdie z praxe
  • Praktické techniky manažérstva rizík