IT trendy 2012: Hewlett-Packard Slovakia

24. 01. 2012 | Komentáre čitateľov [0]

IT trendy 2012: Hewlett-Packard Slovakia: cloud computing, mobilita, bezpečnosť

Martin Kubala, generálny riaditeľ Hewlett-Packard Slovakia


Napísať komentár

Diskusia k článku je momentálne pozastavená.

Pokročilé stratégie znižovania rizík a praktické nástroje a techniky pre ich posudzovanie


20. marca 2019, Bratislava

  • Nová norma ISO 31000:2018 Manažérstvo riziká
  • Prípadové štúdie z praxe
  • Praktické techniky manažérstva rizík