Kam sa uberá elektromobilita

05. 12. 2019 | Komentáre čitateľov [0]

Rozhovor s Jaysonom Dongom, The European Association for Electromobility, na podujatí European Utility Week, Paris, 2019

Hlavné trendy elekltomobility v Európe


Napísať komentárProjektový manažment 2021: Výzva digitálnej transformácie je primárne o ľuďoch, až potom o technológiách

Hybridná (virtuálna a prezenčná) konferencia

20. 10.2021

  • Trendy a skúsenosti z digitálnej transformácie a projektového riadena
  • Emócie v transformačnom procese
  • Výkonnosť tímu
  • Adaptabilita organizácie