Trendy v BI a dátovej analytike

01. 02. 2023 | Komentáre čitateľov [0]

Prinášame prvý z rozhovorov o najnovších trendoch v oblasti business intelligence (BI) a dátovej analytiky a ako môžu byť použité na zlepšenie rozhodovania v podnikaní.

Lukáš Neduchal, Chief Advisory Officer zo spoločnosti EMARK, rozoberá ako sa pripraviť na implementáciu BI a analytických nástrojov, akú úlohu zohráva ľudský potenciál, čo je dôležité pre výber technológie, čo podmieňuje zrýchlené manažérske rozhodovanie a v neposlednom rade, prečo je dôležité vzdelávanie a dátová gramotnosť – a ako na tieto výzvy reaguje #Qlik – softvér pre BI.


Napísať komentár